Αυθαίρετες μετακινήσεις εκπαιδευτικών

Με την έναρξη του σχολικού έτους υπήρξε ένας ποταμός καταγγελιών για αυθαίρετες μετακινήσεις εκπαιδευτικών σε διάφορες θέσεις προκειμένου να καλυφθούν τα κενά, ή να απομακρυνθούν όσοι δεν έχουν μέσο ως πλεονάζοντες. Δύο διαφορετικές όψεις του ίδιου νομίσματος, που όμως αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για πολύ μεγάλο αριθμό εργαζόμενων στην εκπαίδευση που αναγκάζονται να ταλαιπωρούνται σε αντίξοες συνθήκες.

Τέτοιες καταστάσεις, άγνωστες στον πολύ κόσμο, υπάρχουν και διαιωνίζονται τόσο από την ανικανότητα του κράτους όσο και από την προσπάθεια των διαφόρων συνδικαλιστάδων και “στελεχών” να κρατούν δέσμιους τους υπόλοιπους.

Advertisements