Αξιολόγηση πανεπιστημίων

Ανάμεσα στις υπόλοιπες εξαγγελίες για την εξίσωση των ιδιωτικών πανεπιστημίων με ΙΕΚ, η Διαμαντοπούλου δήλωσε πως η Ελλάδα πρέπει να έχει δικαίωμα να αξιολογεί τις σπουδές που προσφέρουν τα κολλέγια.

Το ότι πρέπει να υπάρχει κάποια αξιολόγηση είναι γεγονός, και συνήθως την αξιολόγηση αυτή την προσφέρει η αγορά (η οποία στην Ελλάδα ουσιαστικά δεν υφίσταται). Εύλογα λοιπόν προκύπτουν κάποια ερωτήματα:

Αν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θεωρούνται από την κυβέρνηση ισότιμα με ΙΕΚ, τότε προς τι η πρεμούρα για την αξιολόγησή τους; Μήπως τώρα υπάρχει κάποια αξιολόγηση για τα ΙΕΚ, ιδιωτικά και δημόσια; Εάν υπάρχει, μπορεί να μας πει το ΥΠΕΠΘ ή ο ΟΕΕΚ ή το ΕΚΕΠΙΣ πως αξιολογούνται οι σπουδαστές και οι καθηγητές και διευθυντές των ΙΕΚ;

Εάν το Ελληνικό κράτος επιθυμεί να αξιολογήσει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, μπορεί να μας πει με ποιόν τρόπο τις τελευταίες δεκαετίες αξιολογεί τα κρατικά πανεπιστημια, και εάν το αποτέλεσμα της αξιολόγησης περιλαμβάνει τις καταλήψεις, τις στημένες προσλήψεις, τις στημένες εξετάσεις, τα άθλια συγγράμματα, τους αιώνιους φοιτητές, το είδος του μαθήματος που απολαμβάνουν οι φοιτητές, τα σκονάκια και τις αντιγραφές;

Αυτό που έχουμε είναι ένα κράτος που αυθαίρετα θεωρεί τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ως όχι καλύτερα από ΙΕΚ και αξιώνει να τους επιβάλλει τον αυστηρότερο γραφειοκρατικό έλεγχο μέσω ενός διεφθαρμένου μηχανισμού, και από την άλλη αφήνει τα κρατικά πανεπιστήμια ασύδωτα και ανεξέλεγκτα κάνοντας τα στραβά μάτια σε όσα διαδραματίζονται μέσα σε αυτά.

Advertisements