Οι νέες ειδικότητες του ΟΕΕΚ

Ο γνωστός αμαρτωλός οργανισμός μας ενημερώνει ότι αναμορφώνει τις ειδικότητες. Έτσι, θα έχουμε πλέον τις ειδικότητες του Βοηθού Κομμωτή καθώς και του Κομμωτή. Με άλλα λόγια, ο ΟΕΕΚ θα βγάζει τόσο τον κομμωτή όσο και το βοηθό του, που ο ΟΕΕΚ θα εξειδικεύει στο να μαζεύει τις τρίχες από το πάτωμα. Και σίγουρα στον ΟΕΕΚ ξέρουν από τρίχες.

Ο ΟΕΕΚ επίσης μας ενημερώνει ότι θα αναμορφώσει τις ειδικότητες του τεχνικού εφαρμογών οπτικής, του web designer και του ειδικού προσχολικής αγωγής. Το ερώτημα είναι τι ρόλο θα έχουν οι απόφοιτοι αυτών των ειδικοτήτων όταν υπάρχουν απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ με τα ίδια αντικείμενα. Το ίδιο ισχύει και για πολλές άλλες ειδικότητες στις οποίες ο ΟΕΕΚ μοιράζει χαρτιά που καταλήγουν στο να βλάπτουν την κοινωνία.

Τουλάχιστον, σε μία σπάνια κρίση αυτογνωσίας, ο ΟΕΕΚ αποφάσισε να καταργήσει τις ειδικότητες τραπεζικών και χρηματιστηριακών εργασιών.

Advertisements