ΙΕΚ και μόνιμοι εκπαιδευτικοί

Θα ήταν καλό να μας ενημερώσει το Υπουργείο Παιδείας πόσοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν τελικά το ωράριό τους στα ΙΕΚ, και πόσοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί προσελήφθησαν στα ΙΕΚ προκειμένου να πολλαπλασιάσουν το μισθό τους.

Για να ξέρουμε αν οι κραυγές των ΟΛΜΕδων για το θέμα της διάθεσης σε ΙΕΚ για συμπλήρωση ωραρίου είχαν κάποια ουσία…

Advertisements