Για τον Άλεξ

Όχι, δεν αναφερόμαστε στον Άλεξ του Κωλονακίου, αλλά στον Άλεξ της Βέροιας, που οι επαγγελματίες συνδικαλιστές σκότωσαν δεύτερη φορά με την αισχρή στάση τους.

Το σημαντικό άρθρο της Κίνησης “Παιδεία για Δημοκρατία και Ανάπτυξη” αναλύει τόσο το μείζον ζήτημα της απάνθρωπης στάσης των ΟΛΜΕδων, όσο και το πρόβλημα της βίας στα σχολεία:

“Αν ας πούμε μερικοί καλοπροαίρετοι και δημοκρατικοί άνθρωποι επιχειρήσουν να πάρουν στα χέρια τους ένα σύλλογο γονέων στο πιο μικρό σχολείο της χώρας και να ανοίξουν το σχολείο αυτό στους γονείς και στην κοινωνία, θα δοκιμάσουν πόλεμο από τους χειρότερους γονείς που θα κυριαρχούν σαν κομματικοί εγκάθετοι στο ΔΣ, πόλεμο από τους χειρότερους δασκάλους που θα κυριαρχούν στο Σύλλογο των δασκάλων, πόλεμο πιθανότατα από το διευθυντή του σχολείου, πόλεμο οπωσδήποτε από τη Σχολική Επιτροπή που είναι καλά πιασμένη από το Δήμο, από το ΔΣ των γονιών, πόλεμο από την τοπική Ένωση Γονέων που σα δευτεροβάθμιο όργανο κυριαρχείται από τα χειρότερα κατακάθια, πόλεμο από την Επιτροπή Παιδείας του Δήμου, πόλεμο από το δευτεροβάθμιο όργανο της ΔΟΕ, πόλεμο πιθανότατα από το τοπικό γραφείο εκπαίδευσης και από το σχολικό σύμβουλο που εξαιτίας ενός σχολικού δημοκρατικού κινήματος μπορούν να χάσουν την ησυχία τους.
Αν λοιπόν οι καλοπροαίρετοι αυτοί γονείς έχουν αρκετό πείσμα και επαγγελματισμό για να διεξάγουν και να νικήσουν σε όλους αυτούς τους πολέμους, πράγμα που σημαίνει ότι θα έχουν κινηθεί σε ευρύτερη κλίμακα και θα έχουν φτάσει σε σύγκρουση με τα βαθιά βρώμικα νερά της τοπικής εξουσίας, τότε θα δοκιμάσουν τα υπόλοιπα στημένα όργανα του εχθρού, όπως τα διάφορα συνδικαλιστικά όργανα σφραγίδες, διάφορες παρακρατικές «μη κυβερνητικές» οργανώσεις, τα όργανα σφραγίδες τύπου «Συνήγορος των Παιδιών», και τελικά και τα κεντρικά όργανα επιβολής της τάξης, τον κεντρικό τύπο κλπ.”

Ένα καίριο και αποκαλυπτικό άρθρο που αξίζει να διαβάσετε ολόκληρο.

Advertisements