Όλη η Ελλάδα μιά παιδαγωγική σχολή

Διαβάζουμε στην εφημερίδα Αυγή:

“Με πρόσχημα ότι το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας θα είναι προϋπόθεση για διορισμό στην εκπαίδευση, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας αλλοιώνει τον χαρακτήρα διαφόρων τμημάτων ζητώντας ακόμη και τριπλασιασμό των μαθημάτων διδακτικής και παιδαγωγικής (από δύο που είναι τώρα σε 8 ή ακόμα και 10 ανάλογα με το τμήμα). Τα πανεπιστήμια αντιδρούν στην παρέμβαση αλλοίωσης των προγραμμάτων σπουδών.

Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, “η αλλαγή στο πρόγραμμα σπουδών θα επιφέρει αλλοίωση των γνωστικών αντικειμένων με την προσθήκη ενός υπέρμετρου αριθμού παιδαγωγικών μαθημάτων και τη μετατροπή, ουσιαστικά, τμημάτων σε τμήματα Παιδαγωγικής. Επιτηδείως αναβαθμίζεται έτσι η Παιδαγωγική σε επιστήμη ‘ανώτερη’ όλων των άλλων και οι εκπρόσωποι της, έμμεσα, αλλά ουσιαστικά, σε προϊσταμένους όλων των άλλων γνωστικών αντικειμένων των θιγόμενων σχολών και τμημάτων”.”

Θα πρέπει να συμφωνήσουμε και με τις δύο διαπιστώσεις. Τα τελευταία χρόνια, ή μάλλον δεκαετίες, έχει παρατηρηθεί μία διαρκώς αυξανόμενη απομάκρυνση από τον καθαρά επιστημονικό χαρακτήρα διαφόρων σχολών και η μαγική λέξη είναι τα παιδαγωγικά, που κοντεύουν να γίνουν η εθνική βιομηχανία. Και όλα αυτά τη στιγμή που το επίπεδο της εκπαίδευσης δείχνει να φθίνει αντί να βελτιώνεται.

Από καιρό έχουμε τονίσει πως η καλπάζουσα ανεργία έχει ωθήσει στην εκπαίδευση κλάδους όπως η ιατρική(!) ή τα οικονομικά, και το αποτέλεσμα είναι στρεβλώσεις που θα έχουν αρνητική επίδραση στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας.

Η κίνηση της Διαμαντοπούλου να θεσπίσει το πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας θα δημιουργήσει όχι μόνο μία βιομηχανία παροχής τέτοιων πιστοποιητικών, αλλά και στρατιές “πιστοποιημένων” που θα ελπίζουν στο διορισμό στην εκπαίδευση.

Η τραγική ειρωνία είναι ότι μετά από τέτοιες πιστοποιήσεις, οι εκπαιδευτικοί πλέον θα πρέπει να περάσουν και από την αγγαρεία των ΠΕΚ, ώστε να κερδίσουν και τα “στελέχη της εκπαίδευσης” το μερίδιό τους…

Advertisements