Διοικητικοί υπάλληλοι και Πανελλαδικές Εξετάσεις

Τα “bonus” κάποιων κατηγοριών εκπαιδευτικών δεν περνούν πλέον απαρατήρητα από άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι διατυπώνουν ένα ενδιαφέρον αίτημα:

“Ύστερα από διαμαρτυρίες συναδέλφων μας, σχετικά με τη σύνθεση των Επιτροπών Εξετάσεων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΕΔΔΕ) για την διεξαγωγή των Πανελληνίων Εξετάσεων, η Ένωση Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας Μακεδονίας και Θράκης διαπίστωσε ότι, για μία ακόμη φορά, στη συντριπτική πλειοψηφία των προτάσεων των Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη συγκρότηση των επιτροπών αυτών συνεχίζεται ο αποκλεισμός των διοικητικών υπαλλήλων από τις θέσεις των Γραμματέων και των Βοηθών Γραμματέων. Μάλιστα, με τρόπο προκλητικό, σε κάποιες περιπτώσεις δε συμμετέχει στην Επιτροπή κανένας διοικητικός υπάλληλος, ούτε καν ο Προϊστάμενος Διοικητικών Θεμάτων, ο οποίος εκ του νόμου (ΦΕΚ 64/τ.Β/24-1-2003, Υ.Α. 353.1/4517/Δ1, προσθήκη στο άρθρο 26 του «καθηκοντολογίου») έχει την αρμοδιότητα της οργάνωσης των εξετάσεων!
Επειδή οι Διευθυντές Β/θμιας Εκπαίδευσης προτείνουν αλλά οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης έχετε την ευθύνη συγκρότησης των Επιτροπών, σας καλούμε να τοποθετήσετε στις θέσεις των Γραμματέων και των Βοηθών Γραμματέων των Επιτροπών Εξετάσεων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, των Λυκειακών Επιτροπών και των Βαθμολογικών Κέντρων διοικητικούς υπαλλήλους και ελλείψει αυτών εκπαιδευτικούς, εφαρμόζοντας τη βούληση του νομοθέτη που δίνει προβάδισμα στους διοικητικούς υπαλλήλους για τη στελέχωση των συγκεκριμένων θέσεων («διοικητικός υπάλληλος ή καθηγητής Δ.Ε.»).
Ο συστηματικός αποκλεισμός των διοικητικών υπαλλήλων από τις επιτροπές συνιστά απροκάλυπτη επίδειξη εύνοιας προς μια κατηγορία υπαλλήλων, εις βάρος μίας άλλης, η οποία καλείται διαρκώς να εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας, ανεξαρτήτως συνθηκών. Αποτελεί λοιπόν, πάγια θέση της Ένωσής μας η υπεράσπιση του αυτονόητου: η γραμματειακή υποστήριξη των πάσης φύσεως εξετάσεων είναι έργο των διοικητικών υπαλλήλων.”

Υπενθυμίζουμε πως αποτελεί συνηθισμένο αίτημα των εκπαιδευτικών να μην έχουν την ευθύνη (και) της γραμματειακής λειτουργίας των σχολείων, αλλά όταν πρόκειται για επιπλέον εισοδήματα δεν έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα στο να αποκλείσουν άλλους.

Βέβαια, και μεταξύ των εκπαιδευτικών αποτελεί σημείο τριβής το πως κάποιοι καταφέρνουν να είναι συνέχεια στις σχετικές λίστες ενώ κάποιοι άλλοι όχι.

Άραγε πότε θα τεθεί στο τραπέζι και η επίβλεψη διαφόρων εξετάσεων τύπου ECDL και Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας ή και πιστοποίησης ΙΕΚ που αποτελούν επίσης σημαντικό κονδύλιο;

Advertisements