Τα κροκοδείλια δάκρυα των λαμογιοδιευθυντών ΙΕΚ: Έμαθε η γριά στα σύκα

Τα δημόσια ΙΕΚ υπήρξαν από πολύ νωρίς εστίες διαφθοράς. Όποιος θέλει να αμφισβητήσει το γεγονός αυτό δεν έχει παρά να κοιτάξει το πρώτο μεγάλο σκάνδαλο του ΟΕΕΚ, το οποίο μετά από πολλές εξαγγελίες παρέμεινε ατιμώρητο και θαμμένο, καθώς και το δεύτερο σκάνδαλο του ΟΕΕΚ, όπου για μία περίοδο ετών τα δημόσια ΙΕΚ δεν κατέβαλαν τις αμοιβές των εκπαιδευτών, δημιουργώντας οφειλές ύψους περίπου 46 εκατομμυρίων ευρώ(!).

Στη συνέχεια η πονηρή Διαμαντοπούλου πήρε την απόφαση της συγχώνευσης δύο αμαρτωλών οργανισμών (ΟΕΕΚ και ΙΔΕΚΕ) για να καταλήξει η ιστορία σε έναν νέο φορέα (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) ώστε να ξεχαστεί το θέμα, ενώ για πολλούς η αποχώρηση του Πανάρετου από το Υπουργείο Παιδείας συνδέθηκε με τη στιγμή που ανακίνησε το θέμα της ατιμωρησίας του πρώτου σκανδάλου του ΟΕΕΚ.

Φυσικά αυτά δεν είναι παρά ένα ελάχιστο ψήγμα της υπόθεσης των δημοσίων ΙΕΚ, με την οποία έχουμε ασχοληθεί πολλές φορές στο παρελθόν και θα ασχοληθούμε πολλές φορές στο μέλλον.

Η μαφία των δημοσίων ΙΕΚ δε θα μπορούσε να σταθεί χωρίς τους κατά τόπους διευθυντές και υποδιευθυντές των ΙΕΚ, οι οποίοι παίζουν κομβικό ρόλο στην εξασφάλιση του αμαρτωλού καθεστώτος.

Φαίνεται όμως πως η πολυαναμενόμενη μετάβαση του ελέγχου των ΙΕΚ στις Περιφέρειες έκανε τα λαμόγια αυτά να ανησυχήσουν σοβαρά για το μέλλον τους.

Φυσικά το Υπουργείο Παιδείας δεν αποφάσισε τη μετάβαση αυτή λόγω καλών προθέσεων, αλλά για λόγους σκοπιμότητας, καθώς τα πάσης φύσεως (και παραφύσεως) προβλήματα των ΙΕΚ συνεχώς διογκώνονται μετά από τόσα χρόνια διαφθοράς, ενώ τα “στελέχη της αυτοδιοίκησης” με τη σειρά τους είδαν μία καλή ευκαιρία για ένα νέο πεδίο δράσης.

Μπροστά σε αυτή την εξέλιξη, τα λαμόγια που λέγονται διευθυντές των δημοσίων ΙΕΚ δημιούργησαν ανύπαρκτα προσχήματα για να εκφράσουν δήθεν την ανησυχία τους για το μέλλον των ΙΕΚ. Η αρχή έγινε με την παρακάτω επιστολή, την οποία και υπογράφει ο αρχικός πυρήνας των λαμογιών, και την οποία παραθέτουμε με τα δικά μας σχόλια:

“ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ & ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΚ

Η επαγγελματική κατάρτιση προσφέρεται από τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που οργανώνονται και λειτουργούν μέχρι σήμερα, βάσει των νόμων 2009/12.2/14.2.1992 (ΦΕΚ18 Α’) και 3879/21.9.2010 (ΦΕΚ163) και ο υπάρχων κανονισμός λειτουργίας τους ορίζεται με την υπ΄ αρ. Ε/12450/21.7.94 απόφαση Δ.Σ. Ο.Ε.Ε.Κ. «Αντικατάσταση Κανονισμού Επαγγελματικής Κατάρτισης και λειτουργίας των Ι.Ε.Κ.», (ΦΕΚ593, τ.Β΄/3.8.94), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω, η επαγγελματική κατάρτιση, αφενός οφείλει να παρακολουθεί και να προσαρμόζεται στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις, αλλά και τις προδιαγραφόμενες μελλοντικές συνθήκες της αγοράς εργασίας, και αφετέρου να εδράζεται στην εμπειρία που αποκτήθηκε από ίδρυσης των ΙΕΚ το έτος 1992 ( ίδρυση Ο.Ε.Ε.Κ.) μέχρι και σήμερα.
Σε αντικατάσταση του ως άνω κανονισμού λειτουργίας και με σκοπό την τροποποίηση και βελτίωσή του, συντάχθηκε σχετικό σχέδιο προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, από το Τμήμα Επαγγελματικής Επιμόρφωσης της ΓΓΔΒΜ, σε συνεργασία με εξωτερικό σύμβουλο τεχνικής υποστήριξης, λαμβάνοντας υπόψη την επικείμενη μετάβαση των Δημοσίων ΙΕΚ στις Περιφέρειες.
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, υπάρχουν διάφορα σημεία του σχεδίου, τα οποία έρχονται σε αντίθεση με την κείμενη νομοθεσία, ΚΥΑ, Υπαλληλικό Κώδικα κλπ., ενώ αγγίζονται θέματα τα οποία, είτε δεν έχουν καμία σχέση με τον τίτλο «Κανονισμός λειτουργίας ΙΕΚ» και αποτελούν αρμοδιότητες άλλων φορέων, είτε θα πρέπει να απασχολήσουν άλλα πονήματα.
Προφανώς βάσει των ανωτέρω, η συμπλήρωση του ισχύοντος κανονισμού λειτουργίας των ΙΕΚ με οτιδήποτε κριθεί απαραίτητο, προκειμένου να καταστεί επί της ουσίας σύγχρονος και λειτουργικός, χωρίς την εισαγωγή περιττών γραφειοκρατικών διαδικασιών, δεν θα μπορούσε παρά να μας βρει απολύτως σύμφωνους. Λέξεις και έννοιες όπως αξιολόγηση, διαφάνεια, στοχοθέτηση, επιμόρφωση, εξ’ αποστάσεως κατάρτιση και διάφορα άλλα θέματα, τα οποία εισήχθησαν στο σχέδιο του νέου κανονισμού, για να αποκτήσουν ουσιαστικό περιεχόμενο και να εφαρμοσθούν στην πράξη, πρέπει πρώτα να αποσαφηνιστούν, να δοθούν οι απαραίτητες πειστικές και τεκμηριωμένες απαντήσεις περί της αναγκαιότητας της εισαγωγής τους, καθώς επίσης οι αναγκαίες δεσμεύσεις από πλευράς Γ.Γ.Δ.Β.Μ., ότι για όσα εξ αυτών τελικά κριθούν απαραίτητα, έχουν διασφαλιστεί οι απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι, έχουν επεξεργασθεί και τεθεί δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα εντός των οποίων θα υλοποιηθούν, υπάρχει το νομικό και θεσμικό πλαίσιο, η απαραίτητη τεχνογνωσία και υλικοτεχνική υποδομή, ότι έχει διασφαλισθεί η στελέχωση των Ι.Ε.Κ. με το απαιτούμενο αριθμητικά και έμπειρο επί θεμάτων λειτουργίας Ι.Ε.Κ. προσωπικό και γενικώς ότι έχει γίνει κάθε ενέργεια, προκειμένου να μηδενιστεί η πιθανότητα, η οποία θα καθιστούσε στην πράξη ανεφάρμοστο το νέο κανονισμό λειτουργίας και θα οδηγούσε σε μη διαχειρίσιμες καταστάσεις, αυτούς οι οποίοι θα κληθούν να διαχειριστούν και να τον εφαρμόσουν. Συνεπώς, ο νέος κανονισμός λειτουργίας θα πρέπει να είναι προϊόν σοβαρού διαλόγου και σύνθεσης απόψεων με βάση τις πραγματικές ανάγκες της Ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας.

Εδώ και δεκαετίες τα δημόσια ΙΕΚ αποτελούν χώρους παράβασης κάθε νομοθεσίας, με τους διευθυντές τους ουσιαστικά να αυθαιρετούν χωρίς καμία λογοδοσία. Πώς γίνεται τα ίδια άτομα να επικαλούνται τώρα “την κείμενη νομοθεσία”, τη στιγμή που η όλη λειτουργία των ΙΕΚ αποτελεί μία μεγάλη παρανομία όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι αλληλοκαλύπτονται με αντάλλαγμα διευθυντικές θέσεις, ωρομισθίες και διπλώματα χωρίς κανένα αντίκρυσμα;

Και πως γίνεται τα λαμόγια αυτά να ανησυχούν για “περιττές γραφειοκρατικές διαδικασίες” όταν υποχρεώνουν τους υποψήφιους εκπαιδευτές και ενίοτε και σπουδαστές να υποβάλλουν πληθώρα πιστοποιητικών δήθεν για λόγους νομιμότητας την ίδια στιγμή που η επιλογή εκπαιδευτών και σπουδαστών γίνεται με μέσο;

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η ευαισθησία των λαμογιών για την αποσαφήνιση των εννοιών της αξιολόγησης και της διαφάνειας, που ως έννοιες ποτέ δεν υπήρξαν στα ΙΕΚ.

Και όλα αυτά ισχύουν και για την επιλογή των ίδιων των διευθυντών, όπου είδαμε κάποιους να γίνονται διευθυντές σχεδόν αμέσως μετά το διορισμό τους ή ακόμα και χωρίς κανένα πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την ίδια ώρα που στις συνεντεύξεις συνωστίζονταν πραγματικά αξιόλογοι υποψήφιοι με γνώσεις και ήθος και ένα πακέτο πτυχία στα χέρια για να εισπράξουν τα πονηρά χαμόγελα των “επιτροπών αξιολόγησης”.

Οι Διευθυντές και οι Υποδιευθυντές των Ι.Ε.Κ. βιώνουν καθημερινά τη ζοφερή πραγματικότητα στο χώρο της κατάρτισης, γνωρίζοντας τα προβλήματα στην πραγματική τους διάσταση και όχι σε θεωρητικό επίπεδο. Θα ήταν λογικό και αναμενόμενο να ζητείται και να ακούγεται η γνώμη και οι προτάσεις τους για όλα τα θέματα, τα οποία αφορούν στο χώρο που διευθύνουν.

Η ζοφερή πραγματικότητα είναι αποτέλεσμα της επιλογής σε διευθυντικές θέσεις λαμογιών, τα οποία τόσα χρόνια δεν έδειξαν ανησυχία παρά μόνο για τη διατήρηση της θέσης τους. Ουδέποτε έκαναν προτάσεις για τα πραγματικά θέματα των ΙΕΚ, γιατί ήταν απασχολημένοι με τη λαμογιά. Και η απόδειξη είναι η τεράστια μαύρη τρύπα στα οικονομικά του ΟΕΕΚ, που προβλέπουμε πως θα ξαναδημιουργηθεί με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ (περισσότερα σε μελλοντικό άρθρο).

Δυστυχώς αντί αυτού, το μόνο βήμα και ο μόνος παρεμβατικός ρόλος, ο οποίος τους εδόθη, ήταν ο ρόλος του κοινού σχολιαστή στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ., επί ενός σχεδίου κειμένου, το οποίο κάποιοι άλλοι συνέταξαν και αν μη τι άλλο, ο χειρισμός του θέματος στο σύνολό του προσβάλει και απαξιώνει πρωτίστως το θεσμό του Διευθυντή Ι.Ε.Κ. και δευτερευόντως τα πρόσωπα, τα οποία τον υπηρετούν και το έργο που προσφέρουν.

Οι διευθυντές των ΙΕΚ διαμαρτύρονται δήθεν για προσβολή και απαξίωση επειδή δεν τους έδωσαν μεγαλύτερο παρεμβατικό ρόλο, τη στιγμή που όλοι τους είναι τρόφιμοι πολιτικών γραφείων και άλλων στεγανών εξουσίας. Ούτε ένας από αυτούς δεν έγινε διευθυντής χωρίς ισχυρές παρεμβάσεις από συγκεκριμένους χώρους, και κανένας από αυτούς δεν είναι ανεξάρτητος από κομματικούς και συνδικαλιστικούς κύκλους.

Θεωρούμε αναγκαία την αξιοποίηση της εμπειρίας των στελεχών της κατάρτισης, όπως είναι οι Διευθυντές και οι Υποδιευθυντές των Δ.Ι.Ε.Κ., οι οποίοι θέλουν και μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά και να στηρίξουν οποιαδήποτε προσπάθεια κινείται πραγματικά προς την σωστή κατεύθυνση, να διατυπώσουν απόψεις και να καταθέσουν προτάσεις, όχι μόνο για τον κανονισμό λειτουργίας, αλλά και σε πλήθος άλλων σημαντικών ζητημάτων, που αφορούν στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. Η αξιοποίηση αυτή όμως δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, όταν απαξιώνεται η εμπειρία, το έργο και η προσφορά Διευθυντών και Υποδιευθυντών Δ.Ι.Ε.Κ., με πολυετή θητεία στην κατάρτιση, καθώς σύμφωνα με το σχέδιο του νέου κανονισμού λειτουργίας των Ι.Ε.Κ., αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής Διευθυντών, διότι δεν πληρούν την απαραίτητη προϋπόθεση της κατοχής μεταπτυχιακού τίτλου. Παράλληλα στο ίδιο σημείο, εκτός από τον απαράδεκτο αυτό αποκλεισμό, εισάγεται για πρώτη φορά η επικίνδυνη αναφορά στη δυνατότητα τοποθέτησης ιδιώτη σε θέση Διευθυντή Δημοσίου Ι.Ε.Κ.

Για αρκετά χρόνια η πλειοψηφία των διευθυντών ΙΕΚ ακολουθούσε τις αλλαγές κυβερνητικών προσώπων, με λίγες εξαιρέσεις που είχαν τη στήριξη άλλων κύκλων. Αυτό άλλαξε μόνο τα χρόνια της κυβέρνησης Παπανδρέου, που ως προοίμιο της συγκυβέρνησης φρόντισε να επέλθει συμφωνία σε συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία και διατηρήθηκαν έκτοτε στις θέσεις τους με ελάχιστες εξαιρέσεις.

Το ερώτημα λοιπόν είναι γιατί οι τωρινοί διευθυντές δεν αναφέρονται και στην αξιοποίηση της εμπειρίας των προκατόχων τους, με τους οποίους και εκτυλίχθηκαν στο παρελθόν σκηνές κανιβαλισμού για τις διευθυντικές θέσεις;

Ακόμα και αν παραβλέψει κάποιος το σημαντικό αυτό σημείο, από τη στιγμή που η διοίκηση των εν λόγω λαμογιοδιευθυντών έφερε, όπως παραδέχονται οι ίδιοι, τα ΙΕΚ στη σημερινή ζοφερή κατάσταση, πρέπει άμεσα να απομακρυνθούν όλοι αυτοί που ευθύνονται για την κατάσταση αυτή και κατά δική τους ομολογία έχουν αποτύχει.

Όμως η αιτία της επιστολής αυτής των λαμογιών δεν είναι άλλη παρά ο φόβος της αντικατάστασής τους, καθώς, όπως ομολογούν πάλι και οι ίδιοι, πολλοί από αυτούς έγιναν διευθυντές με μηδαμινές σπουδές, ακόμα και χωρίς πανεπιστημιακό πτυχίο. Κάποιοι μάλιστα και με ψευδή και πλαστά πτυχία και πιστοποιητικά, όπως ο Διευθυντής ΙΕΚ Νέας Σμύρνης Ιωάννης Λυμπέρης, που όπως αποκαλύψαμε φέρει πλαστό πτυχίο που αγόρασε από Πακιστανούς μέσω διαδικτύου, και ο οποίος συνυπογράφει την επιστολή αυτή όπως φαίνεται παρακάτω!

Θα σταθούμε ιδιαίτερα στην αναφορά σε ιδιώτη διευθυντή, την οποία τα λαμόγια αυτά προβάλουν ιδιαίτερα δήθεν ως κίνδυνο για τα δημόσια ΙΕΚ.

Από ανέκαθεν υπήρχε η πρόβλεψη για τη δυνατότητα οι διευθυντές των ΙΕΚ να μην είναι απαραίτητα διορισμένοι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας ή και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό όμως ποτέ δε δημιούργησε αντιδράσεις στους διευθυντές ΙΕΚ, και μάλιστα κάποιοι υπάλληλοι του ΟΕΕΚ βρέθηκαν με χρήση αυτής της διάταξης να διευθύνουν ΙΕΚ, παρά το γεγονός της ενεργού συμμετοχής τους στο σκάνδαλο του ΟΕΕΚ.

Όμως υποψήφιοι άσχετοι με τα εκπαιδευτικά παρακυκλώματα δεν είχαν καμία πιθανότητα επιτυχίας, οπότε και οι μαφιόζοι των ΙΕΚ δεν είχαν το φόβο ότι κάποιοι θα τους χαλούσαν τη σούπα.

Τώρα όμως χρησιμοποιούν ως προκάλυμα των διαμαρτυριών τους την πιθανότητα ιδιωτών διευθυντών όχι μόνο προσχηματικά, αλλά και γιατί έχουν το φόβο ότι ο ιδιώτης μπορεί να μην έχει τις ίδιες εξαρτήσεις και να ανακαλύψει αυτά που όλοι καλύπτουν για τους προκατόχους τους.

Το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιοποιηθεί η εγκύκλιος για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε φορείς και υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, δημιουργεί προβληματισμούς και γεννά έντονες ανησυχίες, όσον αφορά το σκέλος της στελέχωσης των Δ.Ι.Ε.Κ., με το αριθμητικά απαιτούμενο και ποιοτικά απαραίτητο προσωπικό για το έτος κατάρτισης 2013 – 2014 και της επικείμενης μετάβασης των Δ.Ι.Ε.Κ. στις Περιφέρειες.

Καλό είναι οι διευθυντές ΙΕΚ να αναφέρουν επίσης πως παλαιότερα υπήρχε τεράστιο πλήθος αποσπασμένων στα ΙΕΚ, και ανάμεσά τους και πολλά συγγενικά τους πρόσωπα αλλά και παλακίδες οι οποίες εξασφάλιζαν τα μόρια της οργανικής τους θέσης με άνεση προσφέροντας ανταλλάγματα. Όπως επίσης και ότι κάθε καινούργιος διευθυντής φρόντιζε να ξεφορτωθεί τους παλιούς αποσπασμένους για να φέρει στη θέση τους δικούς του.

Δυστυχώς έχοντας βιώσει τις τεράστιες δυσκολίες, τις οποίες αντιμετώπισαν τα Δ.Ι.Ε.Κ. εξ αιτίας της ελλιπέστατης στελέχωσης αυτών με αποσπασμένους εκπαιδευτικούς κατά το σχολικό έτος 2012 – 2013, καθώς και την περαιτέρω επιδείνωση της λειτουργίας πολλών εξ αυτών, συνεπεία της μετέπειτα αποδυνάμωσης του προσωπικού τους, λόγω της ανάκλησης αποσπάσεων εκπαιδευτικών από αυτά, σε συνδυασμό με τα ανωτέρω δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για το μέλλον των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. Αντίθετα δημιουργούν ανησυχία, προβληματισμό και αβεβαιότητα στο χώρο της δημόσιας κατάρτισης, ο οποίος όχι μόνο δεν ενδείκνυται για πειραματισμούς, αλλά ειδικά στις σημερινές οικονομικές συνθήκες, χρήζει ενίσχυσης και προστασίας προκειμένου να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη της χώρας μας.

Το πρόβλημα των δημοσίων ΙΕΚ δεν είναι η αύξηση του αριθμού των αποσπασμένων, αλλά ο τρόπος λειτουργίας τους και η βαθιά διαφθορά που τα μαστίζει. Τα δημόσια ΙΕΚ ουδέποτε συνέβαλαν στην ανάπτυξη της χώρας ή “στις σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας”, και αυτό φαίνεται τόσο από τα απαρχαιωμένα προγράμματα σπουδών και τις απαρχαιωμένες ειδικότητες, όσο και από την ύπαρξη ειδικοτήτων που μόνο γέλια μπορούν να προκαλούν. Όμως ποτέ κανένας διευθυντής ΙΕΚ δεν ασχολήθηκε με αυτό γιατί ο όποιος εκσυγχρονισμός θα είχε και αντίστοιχες απαιτήσεις στις οποίες οι διευθυντές είναι ανίκανοι να ανταποκριθούν.

Όσον αφορά στο θέμα των διδάκτρων, σύμφωνα με το ν. 3879/21.9.2010 (ΦΕΚ163) περί Ανάπτυξης της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις, διευκρινίζεται ότι «Αρχική επαγγελματική κατάρτιση» είναι η κατάρτιση, η οποία προσφέρει βασικές επαγγελματικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, σε ειδικότητες και εξειδικεύσεις, με στόχο την ένταξη, επανένταξη, επαγγελματική κινητικότητα και ανέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, καθώς και την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη. Δεν νοείται συνεπώς να λειτουργούν στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., όπως προτείνεται στο υπό σχέδιο του νέου κανονισμού λειτουργίας των Ι.Ε.Κ., ειδικότητες με διαφορετικό ύψος διδάκτρων, ούτε διαφοροποίηση των διδάκτρων της ίδιας ειδικότητας και μαθήματος, ανά Περιφέρεια σε Περιφέρεια, καθώς αυτό θα δημιουργούσε μία ακόμη κοινωνική ανισότητα. Τα δίδακτρα θα πρέπει να παραμείνουν ενιαία για όλες τις ειδικότητες και σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, έτσι ώστε η επιλογή ειδικότητας και ΙΕΚ, να γίνεται με κριτήρια τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και τις επιδόσεις και όχι με βάση την οικονομική δυνατότητα του καταρτιζόμενου.
Για τους παραπάνω λόγους, έχει κατατεθεί στους αρμοδίους σχετικό υπόμνημα των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των ΔΙΕΚ και έχει ζητηθεί ο προγραμματισμός συνάντησης εργασίας, μεταξύ της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, του ΕΟΠΠΕΠ και εκπροσώπων των υπηρετούντων Διευθυντών και Υποδιευθυντών των ΔΙΕΚ, προκειμένου να συνεισφέρουν στο διάλογο με προτάσεις – απόψεις και λύσεις, ως προς τη σύνταξη ενός νέου βελτιωμένου Κανονισμού Λειτουργίας των ΙΕΚ.

Τα δίδακτρα που πληρώνουν οι σπουδαστές είναι το τελευταίο που απασχολεί τους διευθυντές των ΙΕΚ. Και αυτό γιατί γνωρίζουν πολύ καλά πως τα ΙΕΚ ουσιαστικά αρπάζουν τα χρήματα των διδάκτρων χωρίς να παρέχουν καμία απολύτως πραγματική εκπαίδευση. Αν κάποιοι σπουδαστές θίξουν τα πραγματικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν, η απάντηση που λαμβάνουν είναι δε δικαιούνται περισσότερα με τα δίδακτρα που καταβάλουν. Το μόνο που προσφέρουν τα ΙΕΚ σε αντάλλαγμα για τα δίδακτρα είναι χαρτιά αμφίβολης αξίας και κάποιες ώρες χαβαλέ την ημέρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αν κάποτε η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίσει να στείλει κάποιους να ελέγξουν που πάνε τα λεφτά που τόσα χρόνια δίνει για τα ΙΕΚ τα αποτελέσματα των ελέγχων θα προκαλέσουν ισχυρούς τριγμούς.

Ακολουθούν τα ονόματα των λαμογιών:

ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ & ΟΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Αγ. Αναργύρων
ΚΟΣΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Υποδιευθυντής ΙΕΚ Αμαρουσίου
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Γαλατσίου
ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, Υποδιευθύντρια ΔΙΕΚ Βάρης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΡΤΖΕΛΗΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Αίγινας
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Χαλκιδικής
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Ν. Ιωνίας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΟΡΓΙΑΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Ηλιούπολης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ, Υποδιευθυντής ΙΕΚ Πύργου
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Διευθυντής ΙΕΚ Λαμίας
ΣΥΜΕΩΝ ΔΗΜΑΚΗΣ, Υποδιευθυντής ΙΕΚ Πειραιά
ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΥΔΗ, Διευθύντρια ΙΕΚ Αλεξανδρούπολης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Πειραιά
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΝΗ, Διευθυντής ΙΕΚ Αχαρνών
ΖΑΓΓΙΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Υποδιευθύντρια ΙΕΚ Χαλκιδικής
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ZΕΥΓΟΛΑΤΗΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Χαλκίδας
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΗΣΗ, Διευθύντρια ΙΕΚ Κερατσινίου
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Διευθυντής ΙΕΚ Ιωαννίνων
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Καβάλας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΚΟΥΡΟΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Χαϊδαρίου
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Σάμου – Λήμνου
ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Άμφισσας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Μεταμόρφωσης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Αμαρουσίου
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ, Υποδιευθύντρια ΙΕΚ Γλυφάδας
ΟΛΓΑ ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, Διευθύντρια ΙΕΚ Λάρισας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΙΜΙΩΝΗΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Χανίων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΙΤΣΑΤΗ, Υποδιευθύντρια ΙΕΚ Ν. Σμύρνης
ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΟΚΚΟΡΑ, Υποδιευθύντρια ΙΕΚ Χαϊδαρίου
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ, Υποδιευθυντής ΙΕΚ Κορυδαλλού
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Νίκαιας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Αγ. Δημητρίου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΟΥ, Διευθυντής ΙΕΚ Αιγάλεω
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Ν. Σμύρνης
ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Ξάνθης
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ, Υποδιευθυντής ΙΕΚ Πτολεμαΐδας
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΣ, Υποδιευθυντής ΙΕΚ Αγ. Δημητρίου
ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΥΡΙΔΗΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Νεάπολης
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗ, Υποδιευθύντρια ΙΕΚ Μαρκοπούλου
ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΣΗ, Διευθύντρια ΙΕΚ Πτολεμαΐδας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΙΛΙΤΣΟΣ, Υποδιευθυντής ΙΕΚ Αλεξανδρούπολης
ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΤΣΙΚΑΣ, Υποδιευθυντής ΙΕΚ Λαμίας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Μεγάρων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ, Υποδιευθύντρια ΙΕΚ Περιστερίου
ΦΑΙΔΩΝ ΠΑΝΕΤΣΟΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Κορίνθου – Λουτρακίου
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ, Διευθυντής 2ου ΙΕΚ Λάρισας
ΠΕΤΡΟΣ ΠΙΚΟΥΛΑΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Σπάρτης
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ, Υποδιευθυντής ΙΕΚ Ηγουμενίτσας
ΣΚΙΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Βάρης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Γλυφάδας
ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΤΕΛΛΑΣ, Υποδιευθυντής ΙΕΚ Νίκαιας
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Υποδιευθυντής ΙΕΚ Χανίων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Μαρκόπουλου
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΑΡΑΤΣΑ, Διευθύντρια ΙΕΚ Αγ. Στεφάνου
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΤΣΗΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Άρτας
ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΙΟΡΒΑ, Διευθύντρια ΙΕΚ Σύρου
ΦΩΤΙΟΣ ΤΣΙΟΥΓΚΟΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Σίνδου
ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΙΡΩΝΗ, Διευθύντρια ΙΕΚ Κορυδαλλού
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΩΝΗΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Πύργου
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΦΛΑΜΟΥΡΑΚΗΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Κηφισιάς
ΚΙΣΣΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Ρεθύμνου
ΣΟΦΙΑ ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ, Διευθύντρια ΙΕΚ Ν. Μουδανιών
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, Υποδιευθύντρια ΙΕΚ Ηλιούπολης”

Στη συνέχεια, τα αιτήματα των λαμογιών αναδημοσιεύτηκαν σε άρθρο της Νικολίτσας Τρίγκας στην εφημερίδα Έθνος, με ιδιαίτερη αναφορά στα θέματα των διδάκτρων και των ιδιωτών και στο ότι οι αρμόδιοι δεν ρώτησαν τη γνώμη τους. Φυσικά, τα λαμόγια ξέχασαν να αναφέρουν ότι για χρόνια βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με κάθε λογής “αρμόδιους” τόσο για παζάρεμα ρουσφετιών όσο και για τη διατήρηση της θέσης τους.

Αφού είδαν όμως ότι δεν κατάφεραν με τις διαμαρτυρίες αυτές να εξασφαλίσουν τις θέσεις τους, επανήλθαν μετά από είκοσι ημέρες με άλλο “υπόμνημα”, από το οποίο σταχυολογούμε μερικά φληναφήματα:

“…Το γεγονός αυτό, εκτός της αποδυνάμωσης του σημαντικού ρόλου, τον οποίο δύναται και οφείλει να παίζει στην οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη της χώρας η Δημόσια επαγγελματική κατάρτιση, θα επιφέρει επιπρόσθετα και σημαντικό οικονομικό κόστος, κυρίως στους καταρτιζόμενους και τις οικογένειές τους, καθώς το κενό που θα δημιουργηθεί λόγω της αδυναμίας των περιφερειών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, έναντι όλων των Δημοσίων ΙΕΚ, που πρόκειται να παραλάβουν, θα καλυφθεί προφανώς από τον ιδιωτικό τομέα.

…Επισημαίνουμε ότι με τις ισχύουσες από το 1992 έως και σήμερα συνθήκες οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοσίων ΙΕΚ, έχει επιτευχθεί η παροχή κατάρτισης υψηλού επιπέδου, με χαμηλό κόστος λειτουργίας, καθώς τα Δημόσια ΙΕΚ συστεγάζονται κυρίως με Δημόσια Σχολεία Τεχνικής Εκπαίδευσης, κάνοντας χρήση των ήδη υπαρχόντων εργαστηριακών κέντρων και πέραν αυτού στελεχώνονται διοικητικά με εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γεγονός που κατ’ επέκταση επιτρέπει τη διατήρηση των διδάκτρων σε προσιτά επίπεδα για όλους τους Έλληνες πολίτες.
Εκτός όμως, των υποψηφίων ή φοιτούντων καταρτιζομένων και των οικογενειών τους, έντονο πρόβλημα θα αντιμετωπίσουν και οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτές, οι οποίοι απασχολούνται με συμβάσεις μίσθωσης έργου στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., καθώς θα μειωθεί δραματικά η δυνατότητα πρόσληψης για παροχή διδακτικού έργου, γεγονός το οποίο θα συμβάλλει στην περαιτέρω μείωση της απασχόλησης και κατ’ επέκταση στην αύξηση των ποσοστών ανεργίας.

…Πότε και από ποιους ενημερώθηκαν ή θα ενημερωθούν και πότε θα επιμορφωθούν τα τυχόν νέα στελέχη σχετικά με τη δομή, το αντικείμενο και τον τρόπο λειτουργίας των Δημοσίων Ι.Ε.Κ., ούτως ώστε να είναι σε θέση, αφενός να ανταποκριθούν στοιχειωδώς στα καθήκοντά τους και αφετέρου να εξασφαλιστεί η συνέχιση της επιτυχημένης λειτουργίας ενός θεσμού πλέον των είκοσι ετών;

…Πώς θα γίνονται οι προσλήψεις ωρομισθίων εκπαιδευτών στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., εφόσον στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, ως γνωστόν, γίνονται μόνο μέσω Α.Σ.Ε.Π.;

…Σύμφωνα με τις παραπάνω διαγραφόμενες εξελίξεις, οφείλουμε να εκφράσουμε την βαθύτατη ανησυχία μας, σχετικά με το μέλλον ενός αποδεδειγμένα επιτυχημένου θεσμού επαγγελματικής κατάρτισης, ο οποίος μέσα από τις διαδικασίες κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων, καλύπτει τις ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε εξειδικευμένα και ικανά στελέχη.”

Ακριβώς επειδή τα δημόσια ΙΕΚ χρησιμοποιούν τα εργαστήρια (πολλές φορές ανύπαρκτα) των σχολείων με τα οποία συστεγάζονται, και επειδή οι διευθυντές προσλαμβάνουν ως ωρομίσθιους τους μόνιμους των σχολείων αυτών, η όποια ανησυχία των διευθυντών για τυχόν οικονομική επιβάρυνση των σπουδαστών είναι το λιγότερο υποκριτική.

Και αυτό γιατί οι ίδιοι σπουδαστές μπορούν απλά να εγγραφούν στα αντίστοιχα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ και να μην πληρώνουν δίδακτρα, ενώ και οι εγκαταστάσεις, οι αίθουσες διδασκαλίας και ακόμα και οι “διδάσκοντες” και το πρόγραμμα σπουδών θα είναι όλα ίδια!

Το πρόβλημα των ωρομίσθιων που δήθεν θα μείνουν άνεργοι είναι μία ακόμα ένδειξη της αισχρής ξετσιπωσιάς και λαμογιάς που διακρίνει τους διευθυντές ΙΕΚ, καθώς στη μεγάλη πλειοψηφία τους οι εκπαιδευτές αυτοί είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί, και έπονται μόνιμοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα! Κάποιοι μάλιστα από αυτούς είναι ταυτόχρονα και “ωρομίσθιοι” σε ΤΕΙ και μετέχουν σε διάφορες έμμισθες επιτροπές.

Από τους υπόλοιπους, που ενδεχομένως κάποιοι να είναι και άνεργοι, πολλοί έχουν ως αποκλειστικό προσόν τη γνωριμία με τον διευθυντή, οπότε φυσικό είναι οι διευθυντές να ανησυχούν τώρα για μία πιθανή αλλαγή του τρόπου πρόσληψης των ωρομίσθιων.

Όσο για τους υπόλοιπους ισχυρισμούς περί “επιτυχημένης λειτουργίας του θεσμού” και τις διαδικασίες της “κατάρτισης και πιστοποίησης εξειδικευμένων και ικανών στελεχών”, δεν έχει κανείς παρά να αναζητήσει σχετικά βίντεο για να δει για τι είδους κατάρτιση μιλάμε, όπως το παρακάτω:

(Επειδή το θέμα της απάτης που λέγεται “κατάρτιση και πιστοποίηση” είναι ιδιαίτερα μεγάλο θα αναφερθούμε σε αυτό με περισσότερες λεπτομέρειες στο μέλλον)

Η επίμονη αναφορά στα δίδακτρα φέρνει πάλι το ερώτημα: Πού πηγαίνουν τα χρήματα των διδάκτρων, αφού αυτά υποτίθεται πως υπερκαλύπτουν τις αμοιβές των εκπαιδευτών και οι αποσπασμένοι πληρώνονται από το δημόσιο; Πώς γίνεται παρά το γεγονός αυτό να δημιουργούνται τεράστια ελλείματα για τα οποία δε λογοδοτεί κανείς, τη στιγμή που την ευθύνη της μισθοδοσίας κάθε ΙΕΚ έχει ο διευθυντής του;

Ενδιαφέρον στοιχείο το ότι τη νέα επιστολή υπογράφουν αυτή τη φορά περισσότερα λαμόγια:

“ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ & ΟΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Αγ. Αναργύρων
ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ, Υποδιευθύντρια ΙΕΚ Γιαννιτσών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Πρέβεζας
ΚΟΣΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Υποδιευθυντής ΙΕΚ Αμαρουσίου
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Γαλατσίου
ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, Υποδιευθύντρια ΔΙΕΚ Βάρης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Φλώρινας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΡΤΖΕΛΗΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Αίγινας
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Χαλκιδικής
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Ν. Ιωνίας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΟΡΓΙΑΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Ηλιούπολης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ, Υποδιευθυντής ΙΕΚ Πύργου
ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ, Διευθύντρια ΙΕΚ Κέρκυρας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΛΗΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Κιλκίς
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Διευθυντής ΙΕΚ Λαμίας
ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΥΡΕΛΛΗ, Διευθύντρια ΙΕΚ Μυτιλήνης
ΣΥΜΕΩΝ ΔΗΜΑΚΗΣ, Υποδιευθυντής ΙΕΚ Πειραιά
ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΥΔΗ, Διευθύντρια ΙΕΚ Αλεξανδρούπολης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Πειραιά
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΚΑΤΟΜΜΑΤΗΣ, Υποδιευθυντής ΙΕΚ Χίου
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΝΗ, Διευθύντρια ΙΕΚ Αχαρνών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Επανωμής
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΓΓΙΛΑ, Υποδιευθύντρια ΙΕΚ Χαλκιδικής
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΑΡΑΒΕΛΑ, Διευθύντρια ΙΕΚ Καλαμάτας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Ηρακλείου
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ZΕΥΓΟΛΑΤΗΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Χαλκίδας
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΗΣΗ, Διευθύντρια ΙΕΚ Κερατσινίου
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Διευθυντής ΙΕΚ Ιωαννίνων
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Υποδιευθύντρια ΙΕΚ Έδεσσας
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΩΜΟΥ, Υποδιευθύντρια ΙΕΚ Κοζάνης
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, Υποδιευθυντής ΙΕΚ Κομοτηνής
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Καβάλας
ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗ, Υποδιευθύντρια ΙΕΚ Γαλατσίου
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΚΟΥΡΟΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Χαϊδαρίου
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Σάμου – Λήμνου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΔΥΛΑΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Καρδίτσας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Ζακύνθου
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ, Υποδιευθύντρια ΙΕΚ Τριανδρίας
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ, Υποδιευθύντρια ΙΕΚ Νέας Ζίχνης
ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Άμφισσας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Μεταμόρφωσης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Αμαρουσίου
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΗΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Σερρών
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΑΤΡΑΝΑΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Βέροιας
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ, Υποδιευθύντρια ΙΕΚ Γλυφάδας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΡΗΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Τρίπολης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Θέρμης
ΟΛΓΑ ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, Διευθύντρια ΙΕΚ Λάρισας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΙΜΙΩΝΗΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Χανίων
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΙΤΟΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Τρικάλων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΙΤΣΑΤΗ, Υποδιευθύντρια ΙΕΚ Ν. Σμύρνης
ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΟΚΚΟΡΑ, Υποδιευθύντρια ΙΕΚ Χαϊδαρίου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΜΠΟΧΟΛΗΣ, Υποδιευθυντής ΙΕΚ Σπάρτης
ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΥΤΣΑ, Διευθύντρια ΙΕΚ Κατερίνης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΣΙΦΑΚΟΣ, Υποδιευθυντής Αιγίου
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ, Υποδιευθυντής ΙΕΚ Κορυδαλλού
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Νίκαιας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΕΛΗΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Βόλου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Υποδιευθύντρια ΙΕΚ Αίγινας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Αγ. Δημητρίου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΟΥ, Διευθυντής ΙΕΚ Αιγάλεω
ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΛΙΟΥΤΣΙΑ, Διευθύντρια ΙΕΚ Ν. Μουδανιών
ΙΟΥΛΙΑ ΛΥΓΔΑ, Υποδιευθύντρια ΙΕΚ Μυτιλήνης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΥΚΑΚΗΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Σητείας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Ν. Σμύρνης
ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Ξάνθης
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ, Υποδιευθυντής ΙΕΚ Πτολεμαΐδας
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΣ, Υποδιευθυντής ΙΕΚ Αγ. Δημητρίου
ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΥΡΙΔΗΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Νεάπολης
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ – ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΟΥ, Υποδιευθύντρια ΙΕΚ Καβάλας
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΙΤΣΟΥΛΗΣ, Υποδιευθυντής ΙΕΚ Κέρκυρας
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗ, Υποδιευθύντρια ΙΕΚ Μαρκόπουλου
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ, Υποδιευθυντής ΙΕΚ Τρικάλων
ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΠΑΡΛΟΥ, Υποδιευθύντρια ΙΕΚ Πάτρας
ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΣΗ, Διευθύντρια ΙΕΚ Πτολεμαΐδας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΛΙΡΗΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Πάτρας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΙΛΙΤΣΟΣ, Υποδιευθυντής ΙΕΚ Αλεξανδρούπολης
ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΤΣΙΚΑΣ, Υποδιευθυντής ΙΕΚ Λαμίας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Περιστερίου
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ, Υποδιευθύντρια ΙΕΚ Λαγκαδά
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Μεγάρων
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΛΙΑΤΣΙΟΣ, Υποδιευθυντής ΙΕΚ Σερρών
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ, Υποδιευθύντρια ΙΕΚ Περιστερίου
ΦΑΙΔΩΝ ΠΑΝΕΤΣΟΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Κορίνθου – Λουτρακίου
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ, Διευθυντής 2ου ΙΕΚ Λάρισας
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Έδεσσας
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Υποδιευθυντής ΙΕΚ Αγρινίου
ΟΛΓΑ ΠΑΠΟΥΛΙΔΟΥ, Υποδιευθύντρια ΙΕΚ Ρεθύμνου
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΠΑΣΚΑΡΗ, Υποδιευθύντρια ΙΕΚ Φλώρινας
ΠΕΤΡΟΣ ΠΙΚΟΥΛΑΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Σπάρτης
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ, Υποδιευθυντής ΙΕΚ Ηγουμενίτσας
ΑΝΝΑ ΠΟΥΤΟΥΡΙΔΟΥ, Υποδιευθύντρια ΙΕΚ Κατερίνης
ΜΑΤΙΝΑ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ, Υποδιευθύντρια ΙΕΚ Αχαρνών
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Κοζάνης
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΣΑΡΑΓΙΩΤΟΥ, Υποδιευθύντρια ΙΕΚ Θέρμης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΙΑΔΑΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Βάρης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Γλυφάδας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΥΡΑΤΟΥ, Διευθύντρια ΙΕΚ Κεφαλληνίας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ, Υποδιευθύντρια ΙΕΚ Ηρακλείου
ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ, Διευθύντρια ΙΕΚ Κομοτηνής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, Υποδιευθυντής ΙΕΚ Βόλου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Υποδιευθυντής ΙΕΚ Καλαμάτας
ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΤΕΛΛΑΣ, Υποδιευθυντής ΙΕΚ Νίκαιας
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Υποδιευθυντής ΙΕΚ Χανίων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Μαρκόπουλου
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΑΡΑΤΣΑ, Διευθύντρια ΙΕΚ Αγ. Στεφάνου
ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΙΡΗ, Υποδιευθύντρια ΙΕΚ Κουφαλίων
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΤΣΗΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Άρτας
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΩΤΖΗΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Καστοριάς
ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΙΟΡΒΑ, Διευθύντρια ΙΕΚ Σύρου
ΦΩΤΙΟΣ ΤΣΙΟΥΓΚΟΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Σίνδου
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΥΜΠΕΡΗΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Γρεβενών
ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΙΡΩΝΗ, Διευθύντρια ΙΕΚ Κορυδαλλού
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΤΣΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Υποδιευθυντής ΙΕΚ Καστοριάς
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Κουφαλίων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΩΝΗΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Πύργου
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ, Υποδιευθυντής ΙΕΚ Καρδίτσας
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΦΛΑΜΟΥΡΑΚΗΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Κηφισιάς
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΦΛΑΜΠΟΥΡΗ, Υποδιευθύντρια ΙΕΚ Κερατσινίου
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΛΩΡΟΥ, Υποδιευθύντρια ΙΕΚ Χαλκίδας
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΦΤΟΥΛΗ, Υποδιευθύντρια ΙΕΚ Επανομής
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ, Υποδιευθυντής ΙΕΚ Άρτας
ΚΙΣΣΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Ρεθύμνου
ΜΙΧΑΗΛ ΧΙΩΤΗΣ, Υποδιευθυντής ΙΕΚ Ν. Μουδανιών
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, Υποδιευθύντρια ΙΕΚ Ηλιούπολης
ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΚΑΣ, Διευθυντής ΙΕΚ Αιγίου”

Η ιστορία όμως δεν τελειώνει εδώ. Η Γενική Γραμματέας δια Βίου Μάθησης Ελένη Καράτζολα, πολιτευτής της ΔΗΜΑΡ και πανεπιστημιακός, παραιτείται από τη θέση της, κάτι που μάλλον πρέπει να συνδυαστεί με την αποχώρηση της ΔΗΜΑΡ από την κυβέρνηση παρά με άλλους λόγους, αφού πρώτα εκφράζει την άποψη να παραταθεί κατά άλλα δύο έτη η θητεία των λαμογιών διευθυντών. Τα δε λαμόγια πρώτα διαδίδουν πως ο υπουργός δεν τους δέχεται, για να κυκλοφορήσει στη συνέχεια πως ο υπουργός βρήκε ενδιαφέρουσα τη συζήτηση με τα λαμόγια του υπουργείου του:

“Αντιθέτως, την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013 και ώρα 17:30, o κ. Αρβανιτόπουλος, συναντήθηκε με τους Διευθυντές των ΔΙΕΚ Γλυφάδας, Κορυδαλλού, Νίκαιας και Πειραιά, ως εκπροσώπους των Διευθυντών και Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ.
Κατά τη συνάντηση, ο κος Υπουργός επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, για τα ζητήματα τα οποία άπτονται της επαγγελματικής κατάρτισης και εκδήλωσε την πρόθεσή του, εφόσον κριθεί απαραίτητο, τα ζητήματα αυτά να συζητηθούν εκ νέου σε επόμενη συνάντηση.”

Επειδή όμως στα δημόσια ΙΕΚ λαμόγια δεν είναι μόνο οι διευθυντές τους, το κατασκεύασμα που λέγεται ΕΔΙΕΚ και που υποτίθεται ότι εκπροσωπεί τους εκπαιδευτές των ΙΕΚ θεώρησε καλό να τοποθετηθεί και αυτό, ζητώντας την αλλαγή των κριτηρίων μοριοδότησης ώστε να τους βολεύει καλύτερα, αλλά και να διατηρηθεί ο ρόλος των διευθυντών στην πρόσληψή τους:

“Προτείνουμε ένα μικτό τρόπο διαδικασίας επιλογής το οποίο θα διασφαλίζει την διαφάνεια με την μοριοδότηση των τυπικών προσόντων αλλά παράλληλα θα δίνει και την δυνατότητα στον εκάστοτε Διευθυντή ΙΕΚ να συνεκτιμήσει και τα ουσιαστικά προσόντα, ήτοι: απόδοση, συνέπεια, επίπεδο συνεργασίας, κτλ. (τρόποι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι διασφαλίζουν ταυτόχρονα τα εχέγγυα της διαφάνειας και της μη αποκαλούμενης «πελατειακής σχέσης»)”

Παρακάτω το ΕΔΙΕΚ εκθειάζει και τα υπομητρώα που κάθε τόσο εξαγγέλει το υπουργείο και τα οποία ποτέ δεν βοήθησαν σε κάτι την εκπαίδευση, όμως κάποιοι στο ΕΔΙΕΚ ελπίζουν πως με τη συμμετοχή τους στη λήψη των σχετικών αποφάσεων θα φροντίσουν ώστε να μειωθεί ο ανταγωνισμός για τις ωρομισθίες. Όσο για τη συντριπτική πλειοψηφία όσων κάνουν αιτήσεις για εκπαιδευτές στα ΙΕΚ, και που φυσικά δεν εκπροσωπεί ο ΕΔΙΕΚ, οι εξαγγελίες για “απαιτούμενη διαρκεί επιμόρφωση των εκπαιδευτών” (διατηρούμε την αρχική ορθογραφία των φωστήρων του ΕΔΙΕΚ) είναι εκτός κάθε πραγματικότητας των ΙΕΚ.

Στο θέμα του ΕΔΙΕΚ και του ρόλου του έχουμε αναφερθεί πολύ καιρό πριν. Είναι τεκμηριωμένο πως δημιουργήθηκε από δορυφόρους πολιτικών γραφείων συγκεκριμένης κομματικής προέλευσης και στη συνέχεια πλαισιώθηκε από επαγγελματίες συνδικαλιστές διαφόρων κατηγοριών συμβασιούχων της εκπαίδευσης, και ο μοναδικός ουσιαστικά σκοπός της ύπαρξής του ήταν η διεκδίκηση των αμοιβών των εκπαιδευτών που για χρόνια ο ΟΕΕΚ δεν κατέβαλε. Όμως το ΕΔΙΕΚ ουδέποτε έθιξε το ρόλο των διευθυντών στο ζήτημα της μη καταβολής των αμοιβών αυτών, αλλά αντίθετα σήμερα τους στηρίζει και απαιτεί να συνεχιστεί το σημερινό καθεστώς των ΙΕΚ, με τον αστείο ισχυρισμό ότι οι διευθυντές θα τους αξιολογούν αξιοκρατικά και όχι με πελατειακές σχέσεις!

Το ΕΔΙΕΚ δεν έχει καμία νομιμοποίηση να ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί τους ωρομίσθιους των ΙΕΚ, όμως τα μέλη του απολαμβάνουν προνομιακές συνομιλίες με θεσμικά στελέχη χάρη στην κομματική τους ιδιότητα (ή την κομματική ιδιότητα των κομματαρχών γονέων τους).

Ο θεσμός των ΙΕΚ έχει αποτύχει εδώ και πολλά χρόνια. Η μαγική εικόνα που παρουσιάζεται από “διευθυντικά στελέχη”, που μπορεί να μην έχουν όχι απλώς μεταπτυχιακό αλλά ούτε και πτυχίο, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αντίθετα, είναι χιλιάδες οι γονείς που εξαπατήθηκαν και έστειλαν τα παιδιά τους χωρίς να γνωρίζουν τη “ζοφερή πραγματικότητα”, και αντίστοιχα χιλιαδες “απόφοιτοι” που είτε καταριούνται τα ΙΕΚ για τα χρόνια που σπατάλησαν, είτε τα αναπολούν για το χαβαλέ και την καφρίλα.

Η μόνη λύση στο πρόβλημα των ΙΕΚ είναι όχι μόνο να καταργηθούν για να σταματήσουν να αποτελούν εστίες γενικευμένης διαφθοράς αλλά και διάβρωσης των νέων, αλλά και να παυθούν άμεσα οι υπάρχοντες διευθυντές, να υποχρεωθούν να επιστρέψουν στις οργανικές τους θέσεις και να ξεκινήσει έλεγχος των πεπραγμένων τους με ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση των λογιστικών και οικονομικών στοιχείων κάθε ΙΕΚ, μέχρι να βρεθεί που πήγαν τα κονδύλια που υποτίθεται πως προορίζονταν για τις μισθοδοσίες των εκπαιδευτών.

Advertisements