Η συναδελφική αλληλεγγύη των πληροφορικάριων

Με αφορμή τα πλεονάσματα στους πληροφορικάριους, οι διάφορες ενώσεις των πληροφορικάριων τους καλούν αν έχουν δεύτερη ειδικότητα να εξαντλήσουν εκεί το ωράριό τους για “να μη χαθούν οι ώρες της πληροφορικής και να δείξουν αλληλεγγύη στον κλάδο”.

Το ερώτημα είναι ποιά θα είναι τότε η αλληλεγγύη τους στον κλάδο της δεύτερης ειδικότητας.

Αυτές οι πρακτικές δείχνουν το πόσο εγωϊστικά αντιμετωπίζει τους υπόλοιπους η συντεχνία των πληροφορικάριων, η οποία φρόντισε πρώτα να γίνουν υπερβολικοί διορισμοί και στη συνέχεια διαμαρτύρεται γιατί το χρεωμένο κράτος δε μπορεί πλέον να συντηρεί τους διορισμούς αυτούς.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι οι πληροφορικάριοι δε δείχνουν να ενοχλούνται από τις θέσεις που τους παίρνουν οι διάφοροι ΤΕ01, θεωρώντας προσβλητικό να διδάσκει πληροφορική ένα μαθηματικός απόφοιτος πανεπιστημίου αλλά όχι το να παριστάνει τον εκπαιδευτικό ένας απόφοιτος ΤΕΛ/ΤΕΕ.

Όπως έχουμε αναφέρει στο παρελθόν, η δημιουργία των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 ήταν ολέθριο λάθος για την εκπαίδευση και οδήγησε στην παγίωση μίας από τις πλέον αισχρές συντεχνίες που γνώρισε η εκπαίδευση.

Advertisements