Η αγωνία της ΠΕΤΕΕΜ για τους ΤΕ01

Με συνεχείς ανακοινώσεις της, η ΠΕΤΕΕΜ απαιτεί να καλυφθεί κατά προτεραιότητα το ωράριο των ΤΕ01 ώστε να μη βρεθούν υπεράριθμοι, καθώς η ΠΕΤΕΕΜ δεν έχει πρόβλημα να κριθούν ως υπεράριθμοι οι εκπαιδευτικοί με πανεπιστημιακό πτυχίο.

Στις ανακοινώσεις αυτές οι απόφοιτοι τεχνικών και επαγγελματικών λυκείων(!) που έγιναν με μαγικό τρόπο εκπαιδευτικοί μιλούν για αποκατάσταση της νομιμότητας και άρση των αδικιών προς τους ΤΕ01.

Το ερώτημα είναι με ποιό δικαίωμα οι ΤΕ01, στη συντριπτική τους πλειοψηφία αμόρφωτοι και κατάλληλοι μόνο για χαμηλής εξειδίκευσης εργασίες εκτός εκπαίδευσης, μιλούν για νομιμότητα, όταν οι περισσότεροι από αυτούς μπήκαν στην εκπαίδευση από τον υπόνομο όπου τους αφόδευσε η σιβιτανιδομάνα.

Ενδεικτικό της γελοιότητας του κλάδου αυτού είναι ότι απαιτούν την ανάθεση κατά προτεραιότητα των μαθημάτων “Τουριστική θεωρία και εφαρμογές Η/Υ” και “Μηχανογραφημένη λογιστική” στους ΤΕ01 Υπαλλήλους Γραφείου(!).

(Συμπτωματικά, για τα ίδια μαθήματα απαιτούν την ίδια ανάθεση και οι πληροφορικάριοι, οι οποίοι επίσης είναι άσχετοι με τα αντικείμενα αυτά, και οι οποίοι ενοχλούνται από τους μαθηματικούς που διδάσκουν πληροφορική αλλά όχι από τους ΤΕ01 Προγραμματιστές(!))

Με άλλα λόγια, η ΠΕΤΕΕΜ απαιτεί να βρίσκεται οπωσδήποτε κάποιος τρόπος ώστε να βολεύονται οι ΤΕ01, με τον ίδιο τρόπο που βολεύονται τόσα χρόνια, δηλαδή με τρόπο υπόγειο και κουτοπόνηρο.

Με ποιόν τρόπο άραγε βρέθηκαν αυτοί οι ΤΕΟ1 Υπάλληλοι Γραφείου να παριστάνουν τους εκπαιδευτικούς; Μπορούσε άραγε ο κάθε απόφοιτος του Λυκείου να γίνει εκπαιδευτικός, ή μήπως αυτό γινόταν μόνο για όσους είχαν τα ανάλογα μέσα, γόνους εκπαιδευτικών ή και σώγαμπρους και παλακίδες;

Αντί λοιπόν όλοι αυτοί να σιωπήσουν, προβάλουν διαρκώς απαιτήσεις για την εξασφάλιση των συμφερόντων τους, ενώ αρκετοί από αυτούς βρίσκονται πολύ κοντά σε κομματικά γραφεία καλλιεργώντας σχέσεις διαπλοκής.

Το θέμα είναι ιδιαίτερα μεγάλο και θα επανέλθουμε.

Advertisements