Αιτήσεις στα ΙΕΚ

Όπως έχουμε πει στο πρόσφατο παρελθόν, υπάρχει εδώ και καιρό μία έντονη παρασκηνιακή κινητικότητα γύρω από το θέμα των αιτήσεων στα δημόσια ΙΕΚ. Εκτός από τα γνωστά “στελέχη της εκπαίδευσης” και τους λαμογιοδιευθυντές των ΙΕΚ, στην όλη υπόθεση συμμετέχουν συντεχνίες και διάφορα σωματεία-σφραγίδες τα οποία υποτίθεται πως εκπροσωπούν τους υποψήφιους εκπαιδευτές, στην πραγματικότητα όμως δεν εκπροσωπούν παρά μόνο τους εαυτούς τους. Το ποιοί είναι αυτοί δείχνει και περί τίνος πρόκειται: Τρόφιμοι πολιτικών γραφείων, διαδρομιστές και αυλοκόλακες, μόνιμοι εκπαιδευτικοί που παριστάνουν και τους ωρομίσθιους.

Όλοι αυτοί προσπαθούν να πιέσουν για να φέρουν τη διαδικασία στα μέτρα τους, καθένας ανάλογα με τα συμφέροντά του. Έτσι είδαμε διαδοχικά αρκετές αλλαγές με κύριες δύο από αυτές:

– Οι αιτήσεις να γίνονται ανά ειδικότητα και όχι ανά μάθημα, με αποτέλεσμα να “διδάσκουν” μαθήματα ακόμα και τελείως άσχετοι.

– Οι αιτήσεις να γίνονται μόνο μία φορά το χρόνο και όχι ανά εξάμηνο, παρά το ότι κάθε εξάμηνο έχει διαφορετικά μαθήματα.

Σε όλα αυτά έχουμε αναφερθεί αναλυτικά σε προηγούμενο άρθρο μας.

Φυσικά τίποτα από αυτά δεν έλυσε κάποιο από τα πολλά προβλήματα των ΙΕΚ. Ο θεσμός των ΙΕΚ έχει αποτύχει παταγωδώς εδώ και πολλά χρόνια, και η μόνη λύση είναι η κατάργηση του καρκινώματος των ΙΕΚ. Αυτό φυσικά δεν πρόκειται να γίνει όσο συνεχίζει να υφίσταται το τωρινό διεφθαρμένο πολιτικό καθεστώς που τόσα χρόνια προσφέρει την απαραίτητη πολιτική κάλυψη.

Οι αλλαγές αυτές, μαζί με την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων που ρεζίλεψε το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και ξεγύμνωσε τη γελοιότητα των κρατικών μηχανισμών, υποτίθεται πως έγιναν για να υπάρχει διαφάνεια στις προσλήψεις. Φυσικά τίποτα δεν εμπόδισε τους λαμογιοδιευθυντές των ΙΕΚ να προσλάβουν μερικούς στην τύχη μαζί με πολλούς άλλους των οποίων τα μόρια βρέθηκαν να πολλαπλασιάζονται από εξάμηνο σε εξάμηνο. Με το να γίνονται οι αιτήσεις μία φορά το χρόνο και για κάθε τίτλο πτυχίου χωριστά, το σύστημα πέτυχε να θολώσει τα νερά και ειδικά στο εαρινό εξάμηνο να λάβει χώρα όργιο παρατυπιών.

Τώρα βρισκόμαστε στην επόμενη φάση του σχεδίου για την επένδυση της όλης διαδικασίας με έναν μανδύα νομιμοφάνειας και συγκάλυψης. Η φάση αυτή αφορά το Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων.

Δεν είναι η πρώτη φορά που δημιουργείται ή επιχειρείται να δημιουργηθεί τέτοιο μητρώο. Αρκεί να θυμίσουμε την περίπτωση του ΕΚΕΠΙΣ. Το μητρώο δεν προσφέρει τίποτα ουσιαστικό, εκτός από τη δημιουργία μίας γραφειοκρατίας προς όφελος όσων έχουν τις κατάλληλες διασυνδέσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στο μητρώο του ΕΚΕΠΙΣ υπήρχαν εγγεγραμμένοι ως πτυχιούχοι με μη αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών, ή ακόμα και τίτλους σπουδών αμφίβολης προέλευσης.

Εκείνο που προσφέρει το μητρώο είναι η παροχή ενός προβαδίσματος σε ομάδες που εξασφαλίζουν τα συμφέροντά τους, η ανέγερση γραφειοκρατικών εμποδίων σε νεοεισερχόμενους, και η παρεμβολή του μητρώου στη διαδικασία ώστε να εξασφαλιστεί ο μη έλεγχος των διευθυντών των ΙΕΚ.

Προσέξτε τις παρακάτω ανακοινώσεις σωματείων-σφραγίδων που βρίσκονται σε προνομιακές συνομιλίες με διάφορους παράγοντες.

Στην πρώτη, το Σωματείο Εκπαιδευτών Δημοσίων ΙΕΚ ανακοινώνει τις θέσεις του και τονίζει το “πολύ καλό κλίμα” της συνάντησης με τα πολιτικά πρόσωπα της Διοίκησης του ΕΟΠΠΕΠ:

“ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ με τη ΔΙΟΙΚΗΣΗ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π
Aγαπητοί Συνάδελφοι/σες,

Το Σωματείο μας στην προσπάθεια του να υποστηρίξει, προάγει και επιλύσει μέσα από το θεσμικό του ρόλο τα συμφέροντα όλων των Ωρομισθίων Εκπαιδευτών Μελών του και μη, με γνώμονα πάντα το κοινό συμφέρον, συναντήθηκε κατόπιν ραντεβού στις 08/04/2014 με την Διοίκηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Συζητήθηκαν διεξοδικά τα θέματα που απασχολούν όλους εμάς που δραστηριοποιούμαστε επαγγελματικά στα Δ.Ι.Ε.Κ παράσχοντας υπηρεσίες Διδακτικού έργου και που άπτονται της Αρμοδιότητας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Το βασικότερο θέμα που ετέθη επειδή ήδη παρήλθε πολύτιμος χρόνος, ήταν η Αναστολή της Εφαρμογής του άρθρου 38 §4 του ν.4186/2013 που αναφέρει ότι η §3 του άρθρου 21 του ν.4115/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «από 1/9/2014 η πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου Εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από Δημόσιους πόρους πρόγραμμα μη Τυπικής Εκπαίδευσης», πιστεύοντας πως δεν αρκούσε ο υπολειπόμενος χρόνος μέχρι το Σεπτέμβριο του 2014 να ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης τόσο μεγάλης μερίδας Εκπαιδευτών. Αντιλαμβάνεσθε βέβαια πως η εφαρμογή του συγκεκριμένου άρθρου από την 1/9/2014 θα απέκλειε αυτομάτως μεγάλη μερίδα Συναδέλφων μη πιστοποιημένων από τη δυνατότητα να υποβάλλουν Αίτηση ως Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτές από τον Σεπτέμβρη του 2014.

Συζητήθηκαν διεξοδικά τα παρακάτω θέματα:

1. Αναστολή της Εφαρμογής του νόμου και μετάθεση της ισχύος του για μεταγενέστερο χρονικό διάστημα ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για όλους τους Συναδέλφους να ολοκληρώσουν τη Διαδικασία Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας ώστε να γίνει και με τον δέοντα τρόπο. Να τεθεί σε Διαβούλευση η όλη Διαδικασία ώστε να συλλεχθούν απόψεις όλων των ενδιαφερομένων ακόμη και άλλων Σωματείων.
2. Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους κωδικούς κατά ΣΤΕΠ στους οποίους βάσει των Τυπικών και Υπολοίπων Προσόντων θα εντάσσονται οι συνάδελφοι όταν πιστοποιούνται, για την διασφάλιση τους, ώστε να μην αποκλειστούν αδίκως από τη δυνατότητα Διδασκαλίας κάποιων μαθημάτων από τυχόν άγνοια, παρανόηση ή λόγω της πολυνομίας που διέπει και τα Επαγγελματικά μας Δικαιώματα.
3. Να δημιουργηθεί μια Βάση Δεδομένων (ΜΗΤΡΩΟ) με ευθύνη του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π στην οποία θα καταχωρηθούν όλα τα προσόντα ανά Εκπαιδευτή στην αρχή και αφού προηγηθεί ο απαιτούμενος Διοικητικός έλεγχος της ορθότητας των Δικαιολογητικών που επικαλούνται και προσκομίζουν οι Εκπαιδευτές για τη διασφάλιση της Δικαιοσύνης και της Διαφάνειας. Θα υπάρχει βεβαίως η δυνατότητα Επικαιροποίησης των στοιχείων όποτε απαιτείται π.χ. λόγω κτήσης επιπρόσθετων προσόντων όπως κτήση επιπλέον προϋπηρεσίας, Μεταπτυχιακού τίτλου κ.λ.π.
4. Να επανεξεταστεί και να μειωθεί το χρηματικό ποσό που απαιτείται για επικαιροποίηση προσόντων λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κρίση που διερχώμεθα συνεπεία της οποίας τα εισοδήματα όλων μας έχουν συρρικνωθεί σημαντικά.

Η συζήτηση διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα με τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π κ.Τύπα Γεώργιο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ.Βουτσινά Ιωάννη. Οι θέσεις και προτάσεις μας στην πλειονότητας τους έγιναν αποδεκτές εκ μέρους τους και μας ενημέρωσαν ότι ανεξάρτητα από την μετάθεση εφαρμογής ισχύος του ν.4186/2013 για το εγγύς μέλλον, η Διαδικασία Πιστοποίησης για κτήση Εκπαιδευτικής Επάρκειας μέσω εξετάσεων κ.λ.π θα ξεκινήσει εντός του Μαΐου του 2014 διότι πλέον έχουν επιλυθεί διάφορα ζητήματα σχετικά με την όλη διαδικασία.
Ως Σωματείο υποβάλλαμε Αναλυτικό Υπόμνημα με τις θέσεις μας και σε κάθε περίπτωση θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις για τις οποίες θα ενημερώνεσθε.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ”

Στη δεύτερη, το ΕΔΙΕΚ δείχνει την ταύτισή του με τη διαδικασία:

“Τρίτη, 6 Μαΐου 2014
ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης κατ’ εφαρμογήν της υπ΄ αριθ. ΓΠ/20082/23.10.2012 της Υπουργικής Απόφασης «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 2844/Β’/2012).
Μετά την υποβολή και αξιολόγηση των αιτήσεων της πιλοτικής εφαρμογής της διαδικασίας πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.ανοίγει τη διαδικασία Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης για όλους τους ενδιαφερόμενους. Η νέα διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα υποστηρίζει δύο λειτουργίες:
α. Την αίτηση για συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας και μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης την ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια.
β. Την αίτηση διαχείρισης μεταβολών του χαρτοφυλακίου προσόντων (e-portfolio) των Εκπαιδευτών Ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια.”

Το περίεργο είναι ότι ουσιαστικά οι δύο χωριστές ανακοινώσεις συμπίπτουν απόλυτα ως προς το πνεύμα τους, το οποίο ταυτόχρονα είναι και το πνεύμα πολλών ανακοινώσεων της Άννας Διαμαντοπούλου. Ενώ όλοι οι κλάδοι των μονίμων της εκπαίδευσης συμμετέχουν σε κινητοποιήσεις ενάντια στα ηλεκτρονικά φακελώματα και στις απαιτήσεις για επιπλέον πιστοποιήσεις, οι δήθεν ωρομίσθιοι των ΙΕΚ στηρίζουν απόλυτα τους σχεδιασμούς του Υπουργείου Παιδείας τόσο για τη δημιουργία ενός ακόμα μητρώου, όσο και για την καθιέρωση μίας ακόμα διαδικασίας πιστοποίησης.

Ακόμα πιο περίεργο είναι ότι κανένας χώρος της Αριστεράς δεν έχει καταδικάσει τους σχεδιασμούς αυτούς, τη στιγμή που για άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις θα χαλούσε ο κόσμος για το θέμα της πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας.

Σημειώνουμε ότι ο όρος της εκπαιδευτικής επάρκειας στην εκπαίδευση ενηλίκων είναι το λιγότερο αμφισβητίσιμος. Όχι γιατί στην εκπαίδευση ενηλίκων δεν απαιτείται μία στοιχειώδης ικανότητα μετάδοσης γνώσεων (που στην περίπτωση των ΙΕΚ έτσι κι αλλιώς δεν υφίσταται), αλλά γιατί οι εξετάσεις αυτές όπου εφαρμόστηκαν δεν οδήγησαν σε καμία ουσιαστική βελτίωση. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε την περίπτωση των ΤΕ της τεχνικής εκπαίδευσης, που υποτίθεται πως έχουν πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια από την ΑΣΠΑΙΤΕ, με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα.

Το σύστημα που δημιουργείται προσβλέπει στην εξασφάλιση κάποιων ομάδων και στην κατοχύρωση των διευθυντών. Αυτό είναι το πραγματικό αντικείμενο των συνεχών συζητήσεων των διαφόρων παραγόντων, για το οποίο φυσικά δε βγαίνει κουβέντα προς τα έξω.

Advertisements