Οι επιστημονικοί φορείς της πλάκας μετρούν τα μόριά τους

Αναζητώντας ένα νέο όριο στη φαιδρότητα που καλύπτεται με το μανδύα της επιστημονωσύνης, κάποιες ενώσεις που έχουν σχηματίσει εδώ και καιρό κοινό συντεχνιακό μέτωπο απευθύνθηκαν στον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας με αίτημα τον αυστηρό έλεγχο των μορίων και την αντιπαραβολή στοιχείων υπηρεσιακών φακέλων. Οι “επιστήμονες” απαιτούν επίσης τη δημιουργία αξιόπιστων πινάκων μορίων και αξιοκρατία στις μετατάξεις, σύμφωνα με την επιστολή τους:

“Ζητούν ελέγχους στα στοιχεία των μεταταχθέντων καθηγητών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Άμεση δημοσιοποίηση των μορίων όλων όσων αιτήθηκαν μετάταξη

Δημοσίευση: 13/02/2015
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS
Έλεγχο από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αντιπαραβολή των στοιχείων και μορίων που δηλώθηκαν με αυτά που βρίσκονταν στους υπηρεσιακούς φακέλους στις 23-08-2013, δηλαδή τα στοιχεία οικογενειακής κατάστασης, ΠΥΣΔΕ προέλευσης και τίτλων σπουδών που είχαν αποκτηθεί μέχρι 23-08-2013, ζητούν με επιστολή προς τον Αναπληρωτή υπουργός Παιδείας Τάσο Κουράκη, οι Ενώσεις των Καθηγητών Γαλλικής, Γερμανικής Γλώσσας, Εικαστικών Τεχνών και Πληροφορικής.

Παράλληλα οι Ενώσεις ζητούν άμεση δημοσιοποίηση των μορίων όλων όσων αιτήθηκαν μετάταξη ανά κατηγορία κριτηρίων καθώς και τα ΠΥΣΔΕ προέλευσης και ΠΥΣΠΕ μετάταξης.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ: Τον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΟ. ΠΑΙ.Θ., κ. Αν. Κουράκη

Σήμερα, Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2015, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των Επιστημονικών φορέων των καθηγητών των ειδικοτήτων που μετατάχτηκαν από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Στη συνάντηση εκπροσωπήθηκαν οι καθηγητές ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08 και ΠΕ 19-20.

Οι εκπρόσωποι των φορέων κατέληξαν στην παρακάτω πρόταση προς την ηγεσία του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ:

• Άμεση δημοσιοποίηση των μορίων όλων όσων αιτήθηκαν μετάταξη ανά κατηγορία κριτηρίων καθώς και τα ΠΥΣΔΕ προέλευσης και ΠΥΣΠΕ μετάταξης

• Έλεγχος από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αντιπαραβολή των στοιχείων και μορίων που δηλώθηκαν με αυτά που βρίσκονταν στους υπηρεσιακούς φακέλους στις 23-08-2013, δηλαδή τα στοιχεία οικογενειακής κατάστασης, ΠΥΣΔΕ προέλευσης και τίτλων σπουδών που είχαν αποκτηθεί μέχρι 23-08-2013

• Κατάρτιση πινάκων των μεταταγμένων συναδέλφων ανά ΠΥΣΠΕ και κατά φθίνουσα σειρά μορίων σύμφωνα με τα στοιχεία που θα προκύψουν μετά τον έλεγχο

. • Ίδρυση οργανικών θέσεων και πλήρωση αυτών με όλους όσοι πληρούν τα κριτήρια μετά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί. Αξιότιμε κε Υπουργέ, επειδή είναι δεδομένη η πρόθεσή σας να δοθεί άμεσα λύση στο θέμα των υποχρεωτικών μετατάξεων το οποίο εκκρεμεί τα τελευταία δύο χρόνια και η ανακίνησή του δημιούργησε ανασφάλεια σε χιλιάδες εκπαιδευτικούς, ζητάμε να ορίσετε άμεσα συνάντηση με τα Δ.Σ. τωv επιστημονικών φορέων των μεταταγμένων εκπαιδευτικών.

Τα Δ.Σ. των επιστημονικών φορέων των εκπαιδευτικών ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΚΓ ΠΕ)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΠΑΣΥΚΑΓΑ)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΣΚΓΓΦ ΠΠ)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕΚΑΓΕΠΕ)

ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΕΝ.ΕΚ.Ε.Μ.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Ε.ΚΑ.Π.)”

Θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι δεν υπάρχει τίποτα το μεμπτό στην απαίτηση αυτή. Όμως εμείς θα πάμε πιο μακριά το αίτημα των “επιστημόνων” συνδικαλιστάδων:

Όλοι αυτοί που διατυπώνουν και υπογράφουν αυτές τις απαιτήσεις με τί είδους μόρια διορίστηκαν; Υπήρχαν άραγε πραγματικές θέσεις στην ειδικότητά τους στα σχολεία από όπου απόκτησαν τα μόρια του διορισμού τους; Στη συνέχεια με τί είδους μόρια πήραν αποσπάσεις σε διάφορες υπηρεσίες και γραφεία; Και εκεί τι είδους “υπηρεσίες” ακριβώς παρείχαν; Τις παρείχαν κάθετα ή οριζόντια;

Γιατί λοιπόν ζητούν δημοσιοποίηση των μορίων επιλεκτικά από τον Ιούλιο του 2013;

Καλό είναι επίσης να πουν στον κόσμο ότι αρκετοί μπήκαν και στα εν λόγω διοικητικά συμβούλια εκπροσωπώντας κομματικές ομάδες και φατρίες που ουσιαστικά τους επέβαλλαν και τους εξασφάλισαν ψήφους.