Η απάτη της μοριοδότησης στα δημόσια ΙΕΚ

Εδώ και χρόνια κάποιοι ισχυρίζονται ότι υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στις προσλήψεις των δημοσίων ΙΕΚ. Εκείνο όμως που παραλείπουν να πουν είναι ότι η διαφάνεια ορίζεται διαφορετικά από τον καθέναν, και στην περίπτωση των δημοσίων ΙΕΚ ορίζεται σίγουρα με περίεργο τρόπο από όσους συμμετέχουν στον οργανισμό της απάτης που λέγεται ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Και ενώ αυτά είναι γνωστά σε όλους, διάφορα ψευτοσωματεία παραμυθιάζουν τους ανόητους πως κάνουν αγώνα για δήθεν δικαιότερη μοριοδότηση. Ο μόνος αγώνας που γίνεται είναι για την κατοχύρωση των προνομίων κάποιων επιτήδειων σε μια πιθανά διαφορετική μελλοντική κατάσταση.

Θα ξεκινήσουμε με το πως ορίζεται η υποτιθέμενη “διαφάνεια” από το ίδιο το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και το Υπουργείο Παιδείας:

“5. Βάσει των αξιολογικών πινάκων κατάταξης και των αναγκών σε διδακτικές ώρες, το ΔΙΕΚ ή η
ΔΣΕΚ θα προβεί σε επιλογή και κατανομή των εκπαιδευτών ανά ειδικότητα και ανά μάθημα.

6. Στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες δεν δύνανται να διεξαχθούν εργαστηριακά μαθήματα
σε Εργαστηριακά Κέντρα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα μαθήματα αυτά μπορούν να
πραγματοποιούνται σε εξωτερικά εργαστήρια. Στη περίπτωση αυτή, ο εκπαιδευτής του
εργαστηριακού μαθήματος ορίζεται κατά προτεραιότητα από την επιχείρηση στην
ιδιοκτησία της οποίας ανήκει το εργαστήριο. Ο ορισμός του εκπαιδευτή αυτού
πραγματοποιείται με απόφαση του Διευθυντή του Δ.ΙΕΚ και εγκρίνεται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

7. Οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι κατατάσσονται στο τέλος των αξιολογικών
πινάκων. Εξαιρούνται: α) όσοι λόγω της φύσης της προκηρυσσόμενης ειδικότητας διαθέτουν
εξειδικευμένες γνώσεις ειδικής τεχνογνωσίας και εμπειρία για τη διδασκαλία της ειδικότητας
β) οι νησιωτικές ή ακριτικές περιοχές όπου είναι δυνατόν να υπάρξουν κενά στις
προκυρησσόμενες ειδικότητες. Η σχετική απόφαση ανάθεσης η οποία πρέπει να είναι
επαρκώς αιτιολογημένη λαμβάνεται από τον διευθυντή του Δ.ΙΕΚ.

8. Οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση του υποψηφίου θα
κατατίθενται στο πλησιέστερο με τη διαμονή τους ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ.

9. Η Επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων και φακέλου δικαιολογητικών αποτελείται από τον
Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή του ΔΙΕΚ ή της ΔΣΕΚ και ένα μέλος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

10. Η ανάθεση των διδακτικών ωρών στους εκπαιδευτές γίνεται με απόφαση του Διευθυντή του
Δ.ΙΕΚ και εγκρίνεται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.”

Η διατύπωση αυτή ουσιαστικά επιτρέπει στους εκπροσώπους της διαφθοράς στα ΙΕΚ (δηλαδή τους διευθυντές τους) να επιλέγουν αυθαίρετα ποιούς θα προσλάβουν. Η επιλογή και κατανομή γίνεται από μία Επιτροπή Αξιολόγησης και όχι σύμφωνα με κάποια μοριοδότηση. Αν ίσχυε η μοριοδότηση τότε η επιλογή θα γινόταν από την κεντρική διοίκηση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ σύμφωνα με τους πίνακες μοριοδότησης και δε θα υπήρχε ανάγκη να συγκροτηθεί Επιτροπή για να αξιολογήσει τις αιτήσεις.

Η ανάγκη συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης προκύπτει από την ανάγκη συντονισμού των ρουσφετιών μεταξύ του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και των κατά τόπους λαμογιών του, δηλαδή του Διευθυντή και του Υποδιευθυντή κάθε ΙΕΚ. Οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά βρίσκονται βολικά στο ΙΕΚ που τους αξιολογεί με μικρή πιθανότητα να ελεγχθούν καθώς το ΙΝΕΔΙΒΙΜ έχει φροντίσει να θεσπίσει να μη δέχεται αντιρρήσεις επί της “μοριοδότησης” άλλων υποψήφιων.

Η ειδική αναφορά στα εργαστήρια δεν ισχύει μόνο για τα εξωτερικά εργαστήρια αλλά και για τα σχολικά εργαστήρια, τα οποία θεωρούνται ιδιοκτησία των μονίμων εκπαιδευτικών. Με την καθιερωμένη διασταλτική ερμηνεία της παραγράφου 6, οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί εξασφαλίζουν πολλές ώρες “διδασκαλίας”, που μάλιστα υπερβαίνουν το υποτιθέμενο όριο, δήθεν επειδή είναι “υπεύθυνοι του εργαστηρίου”. Πολλές φορές αυτό συμβαίνει ακόμα και για ανύπαρκτα εργαστήρια ή εργαστήρια μηδαμινής πρακτικής αξίας για τους εκπαιδευόμενους.

Αν αυτό δεν είναι αρκετό, έρχεται η παράγραφος 7 για να εξασφαλίσει τα συμφέρονται των μονίμων εκπαιδευτικών. Υποτίθεται ότι το ΙΝΕΔΙΒΙΜ αναγνωρίζει το δικαίωμα των άνεργων επιστημόνων να προτάσσονται στις προσλήψεις, και τα ψευτοσωματεία βαυκαλίζουν το κοινό τους ότι πέτυχαν την εξασφάλιση των άνεργων. Στην πραγματικότητα, είναι πολύ εύκολο ένας διευθυντής ΙΕΚ να ισχυριστεί ότι κάποιοι συνταξιούχοι και δημόσιοι υπάλληλοι, που σχεδόν πάντοτε είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί, κατέχουν αόριστα κάποιες “εξειδικευμένες γνώσεις ειδικής τεχνογνωσίας”, και με τον τρόπο αυτό δικαιολογείται η πρόσληψη μονίμων εκπαιδευτικών που μπορεί να είναι και τελείως άσχετοι με οποιοδήποτε επιστημονικό ή επαγγελματικό αντικείμενο. Αν κάποιος απορεί πως είναι δυνατό να συμβαίνει αυτό, δεν έχει παρά να δει πόσοι “εκπαιδευτικοί” έχουν διοριστεί ως ΤΕ τη χρονιά της αποφοίτησής τους από το τεχνικό λύκειο.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ακόμα περισσότερο η νομιμότητα της αυθαιρεσίας, έχει προστεθεί πονηρά και η φράση “εμπειρία για τη διδασκαλία της ειδικότητας”, η οποία είναι φωτογραφική για διορισμένους με πολλά χρόνια προυπηρεσίας. Αυτό αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια αισχρό επιχείρημα των μονίμων εκπαιδευτικών προκειμένου να δικαιολογήσουν την υφαρπαγή των θέσεων των ωρομίσθιων, ότι δηλαδή διαθέτουν “εμπειρία στη διδασκαλία”. Το είδος της εμπειρίας αυτής είναι γνωστό από το επίπεδο των αποφοίτων των διαφόρων τεχνικών λυκείων και σχολών που κάθε χρόνο γνωρίζει νέα αρνητικά ρεκόρ.

Και αν όλα αυτά δεν είναι αρκετά, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ ορίζει ότι ο εκάστοτε διευθυντής αποφασίζει για την ανάθεση των διδακτικών ωρών, που μπορεί να είναι 2 για κάποιους και 20 για κάποιους άλλους.

Όλα τα παραπάνω είναι απολύτως σύμφωνα με το πλαίσιο “μοριοδότησης” που ορίζει το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και που ουσιαστικά αποτελεί αντιγραφή του αντίστοιχου πλαισίου του ΟΕΕΚ το οποίο με τη σειρά του υπήρχε για να δημιουργεί μία ψευδαίσθηση νομιμοφάνειας. Με μερικές πονηρές διατυπώσεις, κάθε μοριοδότηση εξαφανίζεται κάτω από δικλείδες για την εξασφάλιση του απυρόβλητου των διευθυντών από πιθανές νομικές συνέπειες.

Και επειδή κάποιοι διαδίδουν ότι αυτά είναι φήμες και υφίσταται αξιοκρατική μοριοδότηση που κραδαίνουν επιδεικτικά, το Education in Greece θα αποδείξει πως οι ίδιοι οι λαμογιοδιευθυντές των αμαρτωλών ΙΕΚ καταρρίπτουν τα όσα ισχυρίζονται.

Εδώ και πολύ καιρό έχουμε γίνει δέκτες καταγγελιών για τις διαδικασίες επιλογής των εκπαιδευτών, με αποκορύφωμα αυτές που αφορούν τον Ιωάννη Λυμπέρη, το γαλάζιο λαμόγιο με το πλαστό Πακιστανικό πτυχίο που θα έσωζε το ΤΕΙ Λάρισας, ο οποίος καλεί στο γραφείο του υποψήφιους εκπαιδευτές για συνέντευξη, κατά τη διάρκεια της οποίας κριτικάρει τα πτυχία τους καταλήγοντας ότι δε χρειάζεται να κάνουν αίτηση γιατί δε διαθέτουν αρκετά προσόντα(!). Όταν αυτό δεν τους πείθει, φροντίζει να τους εξαφανίζει τελείως από τους πίνακες της υποτιθέμενης μοριοδότησης:

Ιωάννης Λυμπέρης: Το λαμόγιο συνεχίζει να προκαλεί στο ΙΕΚ Ηλιούπολης

limperis_ilioupoli

Προκειμένου το αισχρό αυτό άτομο να διαφημιστεί και να προωθήσει τις πολιτικές του φιλοδοξίες, διοχέτευσε στη δημοσιότητα το παρακάτω κείμενο, στο οποίο φυσικά τα περί μοριοδότησης πάνε περίπατο:

“ΙΕΚ Ηλιούπολης: Σπουδές κινηματογράφου, υποκριτικής και τέχνης θεάτρου
19/10/2015 20:23

Εδώ γεννήθηκε το θέατρο

Το ΙΕΚ Ηλιούπολης υποδέχεται τη νέα εκπαιδευτική χρονιά 2015-2016 με πρωτοπορία και καινοτομία για την τέχνη και το θέατρο! Αποτελεί το πρώτο Δημόσιο ΙΕΚ στην Ελλάδα που δίνει την ευκαιρία σε νέους και νέες απόφοιτους Λυκείου, να φοιτήσουν σε ένα διετές πρόγραμμα σπουδών και να αποκτήσουν πτυχίο “Υποκριτικής Τέχνης Θεάτρου και Κινηματογράφου” αναγνωρισμένο από το κράτος.

Την πρωτοβουλία αναλαμβάνει ο Διευθυντής Κος Ιωάννης Λυμπέρης προκειμένου να αναβαθμιστεί η πολιτιστική εκπαίδευση των Δημοσίων ΙΕΚ και η νέα γενιά που αγαπάει το θέατρο, τον κινηματογράφο και την τέχνη του ηθοποιού, να έχει τη δυνατότητα να ακολουθήσει το όνειρό της μέσα στις παρούσες κοινωνικές συνθήκες. Με πολυετή πείρα στον χώρο της εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, επιμελείται προσωπικά τον πρότυπο σχεδιασμό της νέας αυτής ειδικότητας, προσβλέποντας στην ποιότητα του τμήματος και την επιλογή έμπειρων καθηγητών, επώνυμων και πολύ αγαπημένων στους νέους!

Το διετές πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα, καθώς και εργαστήρια όπως Υποκριτική, Χορός και Κινησιολογία, Μουσική και Τραγούδι, Ιστορία του Θεάτρου και της Σκηνογραφίας, προσφέροντας ολοκληρωμένη προσέγγιση και γνώση στους σπουδαστές. Οι απόφοιτοι της ειδικότητας κατέχουν όλο το εύρος δυνατοτήτων για να εξελίξουν το ταλέντο τους επαγγελματικά στους κλάδους του θεάτρου, της performance, του κινηματογράφου και άλλων σύγχρονων μορφών έκφρασης.

Υποβολή αιτήσεων έως Δευτέρα 26/10/2015 στη γραμματεία του ΙΕΚ Ηλιούπολης και ώρες 13:00 – 17:00:

Βουλιαγμένης 521 & Εθνάρχου Μακαρίου, ΤΚ 16341, Ηλιούπολη

Τηλ. 210 9953688, 210 9955731

http://iek-ilioupolis.blogspot.gr/

Ενώ πολλές φορές το Υπουργείο Παιδείας εγκαλεί (δικαίως θα έλεγε κάποιος) τα ιδιωτικά ΙΕΚ να μην παραπλανούν το κοινό, φαίνεται πως δε διέπεται από την ίδια ευαισθησία και για τα δημόσια ΙΕΚ που δίνουν υποσχέσεις στους αφελείς ή απληροφόρητους νέους οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα!

Με τον τρόπο αυτό, παρασύρονται οι γονείς στο να στέλνουν τα παιδιά τους σε σχολές χαμηλού επιπέδου όπως είναι τα δημόσια ΙΕΚ ελπίζοντας έστω και ένα μέρος των όσων υπόσχονται να είναι αλήθεια!

Όμως αυτή τη φορά θα εστιάσουμε την προσοχή μας στο θέμα των προσλήψεων και στο πως τις παρουσιάζει ο ίδιος ο διευθυντής ενός δημόσιου ΙΕΚ: Θα επιμεληθεί προσωπικά την επιλογή καθηγητών που θα είναι επώνυμοι και δημοφιλείς.

Δε γνωρίζουμε πόσοι ειδικοί στην ιστορία του θεάτρου και της σκηνογραφίας είναι αγαπημένοι στους νέους, αλλά γνωρίζουμε ότι ο πίνακας της υποτιθέμενης μοριοδότησης δεν περιλαμβάνει ως ποσοτικό ή ποιοτικό κριτήριο την επωνυμία ή έστω την δημοφιλία. Επίσης υποτίθεται πως η μοριοδότηση είναι αυτόματη χάρη στο ηλεκτρονικό σύστημα των αιτήσεων. Από πότε ένα αυτόματο σύστημα απαιτεί την προσωπική επιμέλεια του διευθυντή του ΙΕΚ για την καλύτερη επιλογή των εκπαιδευτών σύμφωνα με το προσωπικό του γούστο;

(Με την “πολυετή πείρα στον χώρο της εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης” του εν λόγω ατόμου θα ασχοληθούμε εκτενέστερα στο μέλλον, προς το παρόν όμως παραπέμπουμε σε ένα από τα πολλά σκάνδαλα με τα οποία σχετίζεται:

Οι εισφορές του προσωπικού της Σιβιτανιδείου: Σκάνδαλο με πολλές προεκτάσεις)

Advertisements