Ανακύκλωση συμβούλων

Καθώς οι υπουργικοί σύμβουλοι πάνε κι έρχονται, δε μπορούμε να μη σταθούμε στην τοποθέτηση του Διευθυντή της ΔΙΔΕ Δυτικής Αττικής στο Πολιτικό Γραφείο του Γαβρόγλου:

“Την πρόσληψη του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής Αργύρη Αργυρίου, ως άμισθο Ειδικό Σύμβουλο – Εμπειρογνώμονα ειδικού αντικειμένου, υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου.

Ο κ. Αργυρίου προλήφθηκε, προκειμένου να προσφέρει τις υπηρεσίες του για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με δυνατότητα ανανέωσης στο Πολιτικό Γραφείο του υπουργού Παιδείας Κ.Γαβρόγλου, με καθήκοντα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο κ. Αργυρίου θα υποστηρίζει στο αντικείμενο τους τα διοικητικά όργανα, τις επιτροπές και τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, θα υπηρετεί εθελοντικά και δεν θα λαμβάνει μισθό, αποζημίωση ή άλλη οικονομική απολαβή εκτός των οδοιπορικών του εξόδων.”

Είναι κοινό μυστικό πως οι διάφοροι διευθυντές ΔΙΔΕ είναι πολιτικά πρόσωπα και αποτελούν αναρριχώμενες προσωπικότητες, όμως στην περίπτωση του συγκεκριμένου δε μπορούμε να μην παρατηρήσουμε πως βρίσκεται στη θέση αυτή (ΔΙΔΕ) αρκετό καιρό, και κάποτε είχε κατηγορηθεί από άσπονδους πολιτικούς του αντιπάλους πως βρισκόταν στον κύκλο της Διαμαντοπούλου όταν αυτή ήταν υπουργός και πως σχετιζόταν με την ομάδα του Σωτήριου Γκλαβά, ο οποίος με τη σειρά του πέρασε από την αυλή αρκετών υπουργών (και προβλέπουμε πως θα περάσει και από την αυλή αρκετών ακόμα).

Τέτοιες συμπτώσεις δείχνουν πως οι υπουργοί μπορεί να έρχονται και να παρέρχονται, αλλά κάποιοι κύκλοι παραμένουν σταθεροί.

Advertisements