Φωτογραφικές προσλήψεις στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Θα περίμενε κανείς οι συνήθως λαλίστατες ενώσεις των πληροφορικάριων να έχουν τοποθετηθεί για μία περίπτωση άδικης και φωτογραφικής προκήρυξης που αφορά τον κλάδο τους. Φαίνεται όμως πως τα μέλη τους δεν έχουν πρόβλημα με τέτοια φαινόμενα, οπότε θα ασχοληθούμε εμείς.

Η παρακάτω προκήρυξη αφορά το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (οι υπογραμμίσεις δικές μας):

“Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο ««mhealth ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ (PD_MANAGER)» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Δημήτριος Ι. Φωτιάδης), του EU Framework Program for Research and Innovation H2020-PHC-2014-2015-GA 643706, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν πρόταση για την σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 4Α της ΚΥΑ 679/96, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 3794/2009 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 4076/10-8-2012.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ
– Εμπειρία σε: α) Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση συναφών συστημάτων β) Υλοποίηση Android apps γ) Medical Data mining δ) Clinical/ Medical Decision support systems
– Αποδεδειγμένη εμπειρία σε τεχνική καθοδήγηση συναφών εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων ιατρικής πληροφορικής
– Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση συναφών εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων ιατρικής πληροφορικής

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ
– Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ σε συναφές αντικείμενο
– Εμπειρία σε: α) Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση συναφών συστημάτων β) Υλοποίηση Android apps γ) Medical Data mining δ) Clinical/ Medical Decision support systems
– Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση συναφών εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων ιατρικής πληροφορικής

Όπως βλέπουμε, στα “απαραίτητα προσόντα” περιλαμβάνεται η “αποδεδειγμένη εμπειρία σε συναφή κοινοτικά προγράμματα ιατρικής πληροφορικής”, με άλλα λόγια ο συντάκτης της προκήρυξης έχει φροντίσει ώστε να προσληφθούν κάποιοι οι οποίοι έχουν ήδη απασχοληθεί σε κοινοτικά έργα του συγκεκριμένου τομέα. Τοποθετείται δηλαδή ένα κριτήριο το οποίο αποκλείει εκ των προτέρων ταλαντούχους προγραμματιστές-αναλυτές με πιθανόν αξιόλογο portfolio, οι οποίοι όμως δεν ανήκουν στον κύκλο των πανεπιστημιακών που μοιράζουν κατά το δοκούν τέτοιες προϋπηρεσίες.

Τέτοιες φωτογραφικές προκηρύξεις με τις οποίες φροντίζουν να καλύπτονται οι πανεπιστημιακοί για τη μεθόδευση της πρόσληψης προεπιλεγμένων ατόμων κάνουν συχνά την εμφάνισή τους χωρίς ουσιαστική αντίδραση. Συχνά δε χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για την πρόσληψη ατόμων που υστερούν σημαντικά ως προς τα υπόλοιπα ζητούμενα, διαθέτουν όμως τη συγκεκριμένη “εμπειρία” που χρησιμεύει ως δικαιολογία απόρριψης των υπολοίπων.

Τέτοιες μεθοδεύσεις αποτελούν διαχρονικό φαινόμενο και μία από τις αιτίες απαξίωσης της ακαδημαϊκής έρευνας στην Ελλάδα.

Advertisements