Τα ψευδοσωματεία και οι “τριμελείς επιτροπές”

Κάθε φορά που κάποια εξέλιξη μπορεί να θίξει τα προσωπικά συμφέροντα των ψευδοσωματείων που δραστηριοποιούνται στα ΙΕΚ, αρχίζουν να αποστέλλονται διάφορες ανακοινώσεις και διαγγέλματα προκειμένου να αποπροσανατολιστεί η κοινή γνώμη.

Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί και η πρόσφατη ανακοίνωση της Πανελλήνιας Κίνησης Εκπαιδευτών Δημοσίων ΙΕΚ σχετικά με την επιλογή ωρομίσθιων εκπαιδευτών:

“Σε ανύποπτο χρόνο και νομοσχέδιο, στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, Ρυθμίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και Εφαρμοστικές Διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85)» Θέμα: «Εξορθολογισμός της επιλογής των εκπαιδευτών στις δομές της Διά Βίου Μάθησης μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ: «Η επιλογή των εκπαιδευτών γίνεται από τον εκάστοτε φορέα που ανήκει στο δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στον οποίο αναθέτει η Γ.Γ.Δ.Β.Μ. την υλοποίηση των προγραμμάτων της.»
Σε αρχική ανάγνωση η τροπολογία δεν είναι τίποτα άλλο από μία ακόμα «βόμβα» στα θεμέλια των ΔΙΕΚ μετά από αυτήν της διαθεσιμότητας καθηγητών από την δευτεροβάθμια στα ΔΙΕΚ.

Τροπολογία η οποία δεν εξυπηρετεί απολύτως κανένα λειτουργικό σκοπό, αντιθέτως θα επιφέρει άλλη μια αναστάτωση και δυσλειτουργία στην εκπαιδευτική δομή του κάθε ΔΙΕΚ. Επιεικώς χαρακτηρίζεται ως απαράδεκτη.”

Εδώ και χρόνια βλέπουμε τα ψευδοσωματεία των ΙΕΚ να προβαίνουν σε παρασκηνιακές διαβουλεύσεις με παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας προκειμένου να περνούν υπογείως διατάξεις και νομοθετήματα. Παρά το γεγονός ότι αυτά εξέφραζαν απαιτήσεις πολύ συγκεκριμένων ομάδων και ατόμων, κάποια στιγμή επιβλήθηκαν με τη μεγαλύτερη ευκολία και θεωρήθηκε πως κανείς δεν είχε δικαίωμα να διαμαρτύρεται γιατί δήθεν τα ψευδοσωματεία αυτά εκπροσωπούσαν χιλιάδες ανθρώπους. Στην πραγματικότητα δεν εκπροσωπούν κανέναν παρά τα ελάχιστα μέλη του προεδρείου τους.

Τώρα βλέπουμε να διατυπώνονται παράπονα για τον ανύποπτο χρόνο και νομοσχέδιο, τα οποία δε θα βλέπαμε να εκφράζονται αν κάποιοι στο Υπουργείο Παιδείας είχαν φροντίσει να μαγειρέψουν τις συγκεκριμένες διατάξεις μαζί με τους διαμαρτυρόμενους συνδικαλιστές. Όχι φυσικά γιατί το Υπουργείο Παιδείας και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ απέκτησαν ξαφνικά ανώτερη ηθική υπόσταση, αλλά γιατί τώρα προτιμούν να συνδιαλλέγονται παρασκηνιακά με διαφορετικούς παράγοντες του συνδικαλιστικού τόξου.

“Αγνοώντας κάθε έννοια των ειδικών απαιτήσεων, δεξιοτήτων, προσόντων ανά ειδικότητα και μάθημα τα οποία πρέπει να συγκεντρώνει ο εκπαιδευτής ενηλίκων. Εντάσσει την όλη διαδικασία επιλογής σε μία καθαρά δημοσιονομική αντίληψης διαδικασία που ως αποτέλεσμα θα έχει την σύγχυση στην ποιότητα του παρεχόμενου έργου της κατάρτισης.”

Από τότε που δημιουργήθηκαν τα ΔΙΕΚ, στεγάζονται στον ίδιο χώρο με τα ΤΕΕ (αργότερα ΕΠΑΛ), χρησιμοποιούν τα ίδια υποτυπώδη εργαστήρια, απασχολούν τους ίδιους καθηγητές, διδάσκονται την ίδια ύλη. Ποιές είναι λοιπόν οι ειδικές απαιτήσεις και δεξιότητες που χρειάζεται ο εκπαιδευτής των ΙΕΚ; Όσο για τα προσόντα “ανά ειδικότητα και μάθημα” τα οποία επικαλούνται οι συνδικαλιστές της πλάκας, θυμίζουμε πως οι ίδιοι ζήτησαν και κατάφεραν να γίνονται οι αιτήσεις όχι ανά μάθημα ή ανά ειδικότητα, αλλά ανά βασικό τίτλο σπουδών. Με άλλα λόγια, οι ίδιοι πέτυχαν να μην ισχύουν ειδικές απαιτήσεις ανά ειδικότητα και μάθημα για τους εκπαιδευτές των ΔΙΕΚ.

Το γεγονός αυτό και μόνο δείχνει πως τα ψευδοσωματεία δρουν ενάντια στο δημόσιο συμφέρον και τη διαφάνεια, καθώς ψεύδονται και παραπληροφορούν προκειμένου να επιτύχουν την παράταση του άνομου καθεστώτος. Και στα πλαίσια αυτής της παραπληροφόρησης ισχυρίζονται πως θα επέλθει “σύγχυση στην ποιότητα του έργου της κατάρτισης” όταν οι πάντες πλέον γνωρίζουν πως η φοίτηση στα ΙΕΚ αποτελεί χαμένο χρόνο και δεν προσφέρει κανένα επαγγελματικό εφόδιο.

Όμως η ουσία της δημόσιας παρέμβασης του εν λόγω ψευδοσωματείου φαίνεται στη συνέχεια:

“Αφαιρεί και την ελάχιστη δυνατότητα από τα ΔΙΕΚ (μέσω της τριμελούς) να αξιολογούν και να επιλέγουν τους εκπαιδευτές τους συνεκτιμώντας το έργο, τις συμπεριφορές και τις δεξιότητες ειδικά όταν πρόκειται για εργαστηριακά και εξειδικευμένα μαθήματα. Η επιλογή απλά και μόνο με τα τυπικά προσόντα τα οποία στοιχειοθετούν αξιολογικούς πίνακες κατάταξης με μη δόκιμους και ξεπερασμένους τρόπους μοριοδότησης, δεν αποτελούν εχέγγυο και δεν τεκμαίρουν κατά κανόνα την ικανότητα ενός εκπαιδευτή να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις συγκεκριμένων μαθημάτων ανά ειδικότητα.”

Τα τελευταία χρόνια το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και το Υπουργείο Παιδείας ισχυρίζονται πως η διαδικασία των προσλήψεων γίνεται μέσω μοριοδότησης με απόλυτη διαφάνεια και αξιοκρατία. Για τις σχετικές διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων υπήρξε παρασκηνιακή συμφωνία με τις διάφορες κλίκες των ψευδοσωματείων, τα οποία τότε πανηγύριζαν για τη δήθεν θεσμοθέτηση της μοριοδότησης (στην πραγματικότητα για την κατοχύρωση των προνομίων τους μέσω επιλεκτικών κριτηρίων). Εμείς βέβαια έχουμε αναφερθεί εδώ και καιρό στην απάτη αυτή, παρά την επιμονή των υπευθύνων πως όλα είναι διαφανή. Θυμίζουμε την τελευταία αναφορά μας στο μύθο της μοριοδότησης:

Η απάτη της μοριοδότησης στα δημόσια ΙΕΚ

Τώρα οι συνδικαλιστές των ΙΕΚ ομολογούν δημόσια πως όσα ισχυρίζονταν δημόσια περί μορίων ήταν ψευδή, και πως οι διάφορες “τριμελείς επιτροπές” προέβαιναν σε “αξιολόγηση και επιλογή” των εκπαιδευτών “συνεκτιμώντας” διάφορους ασαφείς παράγοντες. Επιπλέον, οι αξιολογικοί πίνακες κατάταξης σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα, που το ΙΝΕΔΙΒΙΜ επίσημα παρουσιάζει ως μοναδικό τρόπο επιλογής εκπαιδευτών, τώρα παρουσιάζονται ως “μη δόκιμοι και ξεπερασμένοι τρόποι μοριοδότησης” που στην πραγματικότητα δεν ισχύουν παρά χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα!

Οι “τριμελείς επιτροπές” που αναφέρονται αποτελούνται από τον διευθυντή και τον υποδιευθυντή του εκάστοτε ΙΕΚ και έναν εκπρόσωπο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ ώστε να υπάρχει ισορροπία συμφερόντων και το μόνο που είναι σε θέση να αξιολογήσουν είναι η πρόσβαση του υποψήφιου εκπαιδευτή σε θύλακες εξουσίας.

Και επειδή οι συνδικαλιστές που υπογράφουν όλη αυτή την ανακοίνωση αναφέρονται με έμφαση στα “εργαστηριακά και εξειδικευμένα μαθήματα”, θα αναρωτηθούμε αν θεωρούν πως η πρόσληψη του Νεκτάριου Μπεχράκη και του Στέργιου Κοτονιά ως εργαστηριακών εκπαιδευτών στο ΙΕΚ της Σιβιτανιδείου αποτελεί έκφραση αυτής της “έγκυρης” αξιολογικής προσέγγισης που επαγγέλλονται.

“Η τροπολογία αφήνει έκθετα ερωτήματα τα οποία ζητούν απάντηση:

– Με ποια αξιολογικά κριτήρια και από ποιους θα γίνεται η ανάθεση του κάθε μαθήματος ανά ειδικότητα;
– Ποιος και πώς θα αποφασίζει για την κατανομή ως προς το σύνολο των ωρών που θα ανατίθενται σε κάθε εκπαιδευτή;
– Ποιος θα αποφασίζει για λογαριασμό του εκπαιδευτή σε ποιο ΔΙΕΚ θα τοποθετείται;

Τελικά ποια είναι η επιδίωξη της συγκεκριμένης τροπολογίας η οποία το μόνο που επιτυγχάνει, συν επικουρικά και με το πλήθος των προβλημάτων που έχει δημιουργήσει η διαθεσιμότητα από την δευτεροβάθμια, είναι η σχολειοποίηση της Επαγγελματικής κατάρτισης.”

Από τότε που δημιουργήθηκαν τα ΔΙΕΚ αποτελούν μνημείο αυθαιρεσίας που οι ιθύνοντες φροντίζουν να σκεπάζουν με ένα μανδύα νομιμοφάνειας περί “τριμελών επιτροπών” και δήθεν μορίων. Και φτάνουμε τώρα οι επιτήδειοι συνδικαλιστές των ψευδοσωματείων να αναρωτιούνται με νόημα ποιά θα είναι τα αξιολογικά κριτήρια όταν οι ίδιοι θέλουν να υπερισχύει η προσωπική κρίση των “τριμελών επιτροπών” με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και την ίδια ώρα που αξιώνουν να διατηρηθεί με κάθε επισημότητα το καθεστώς σιβιτανιδοποίησης των ΔΙΕΚ, προβάλλουν και ρητορικά ερωτήματα για το ποιός και πως θα αποφασίζει!

Και ενώ όπως προαναφέραμε τα ΙΕΚ αποτελούν σχολικό παράρτημα, με το μεγαλύτερο μέρος των ωρομισθιών να αποδίδεται σε μόνιμους εκπαιδευτικούς, μόλις το Υπουργείο Παιδείας άρχισε να αναγκάζει τους μόνιμους εκπαιδευτικούς να συμπληρώνουν το ωράριό τους στα ΙΕΚ χωρίς επιπλέον πληρωμή κάποιοι ανακάλυψαν επερχόμενη σχολειοποίηση της καθόλου επαγγελματικής “κατάρτισης”!

“Εύλογα προκύπτει το ερώτημα:

“Θέλουμε ουσιαστική κατάρτιση και καταρτιζόμενους οι οποίοι θα ανταποκρίνονται στις αυριανές ανάγκες και απαιτήσεις μιας σύγχρονα αναπτυσσόμενης αγοράς; Ή απλά πασχίζουμε για την πρόσκαιρη διασφάλιση ισορροπιών σε στατιστικούς πίνακες και κοινωνικές, ψηφοθηρικές πολιτικές;”

Μιλώντας για ψηφοθηρικές πολιτικές, πως εξηγείται η εμπλοκή των συνδικαλιστών του ΕΔΙΕΚ σε κομματικές οργανώσεις και ποιά σχέση έχουν οι κομματικές δραστηριότητές τους με το βόλεμά τους στα ΙΕΚ; Θεωρούν άραγε ότι τα ΙΕΚ συντελούν στην “ουσιαστική κατάρτιση” όταν οι εκπαιδευτές μπορεί να είναι οι ίδιοι ανειδίκευτοι δημοσιογράφοι ή απόφοιτοι τεχνικών λυκείων ή χωρίς καμιά επαγγελματική εμπειρία;

Αν θέλουμε καταρτιζόμενους που θα ανταποκρίνονται στην αναπτυσσόμενη αγορά, τότε τα ΙΕΚ θα πρέπει να καταργηθούν και να αποδοθούν ποινικές ευθύνες σε όσους συντέλεσαν στα κατά καιρούς σκάνδαλα που χαρακτήρισαν την ιστορία των ΙΕΚ. Το όλο εγχείρημα έχει αποτύχει παταγωδώς και συντηρείται μόνο και μόνο λόγω της έλλειψης πολιτικής βούλησης για πραγματική κάθαρση.

“Εάν τελικά το ζητούμενο είναι η ουσία και η αναβάθμιση του θεσμού θα πρέπει να δοθεί στα ΔΙΕΚ μία στοιχειώδη αυτονόμηση ως προς την διοικητική και οικονομική διαχείριση, φυσικά μέσα από κανόνες και την εποπτεία του Υπουργείου, η οποία θα επιφέρει υγιή ανταγωνισμό, προς όφελος των καταρτιζόμενων, της αγοράς, της κοινωνίας. Πρέπει κάποιοι τελικά να κατανοήσουν ότι η εποχή του υδροκεφαλισμού έχει παρέλθει.”

Τα ΔΙΕΚ κινήθηκαν σε καθεστώς “αυτονομίας” για πολλά χρόνια. Το αποτέλεσμα ήταν η διαφθορά και η διαπλοκή σε ένα όργιο κονδυλίων, προσλήψεων και παρανομίας.

Δημόσια τα διάφορα ψευδοσωματεία ισχυρίζονταν πως όλα γίνονται με νέες διαδικασίες απόλυτης διαφάνειας, με αντικειμενικά μόρια και χωρίς να παίζουν ρόλο προσωπικές γνωριμίες και πρόσβαση σε κέντρα (παρα)εξουσίας. Τώρα ξαφνικά μας ενημερώνουν πως ο δημόσιος έλεγχος της λειτουργίας των αμαρτωλών ΙΕΚ δεν είναι καλός και πως μέχρι τώρα οι ισχυρισμοί τους ήταν για τα μάτια του κόσμου.

Το που οδήγησε η αυτονομημένη οικονομική διαχείριση των ΔΙΕΚ στο παρελθόν το έχουμε ήδη διαπιστώσει: Σε αμέτρητες μαύρες τρύπες για τις οποίες ουδέποτε υπήρξε καταλογισμός και ουδέποτε αποδόθηκαν ποινικές ευθύνες. Θυμίζουμε το σκάνδαλο του ΟΕΕΚ που αφού συγκαλύφθηκε από τους υπουργούς της ΝΔ στο τέλος θάφτηκε για τα καλά από την Άννα Διαμαντοπούλου, που κι εκείνη ευαγγελίζεται εκ νέου την αναβάθμιση και την ανταγωνιστικότητα.

Μετά από δεκαετίες αυθαιρεσίας και κατασπατάλησης κοινοτικών και μη κονδυλίων, τα ΙΕΚ συνεχίζουν να προκαλούν την κοινωνία με ισχυρισμούς που αλλάζουν κάθε τόσο αλλά ο σκοπός τους παραμένει ίδιος: Η διαιώνιση του νοσηρού καθεστώτος προκειμένου να διατηρηθούν κάποια στεγανά προνομίων για συγκεκριμένες ομάδες.

“Η συγκεκριμένη τροπολογία πρέπει να αποσυρθεί άμεσα ώστε να μην δημιουργηθούν και άλλα προβλήματα τα οποία προσθετικά με τα υπάρχοντα θα επιφέρουν περαιτέρω αναστάτωση στην ομαλή λειτουργία των ΔΙΕΚ με ότι αυτό συνεπάγεται.

Για το Δ.Ε. του Ε.Δ.ΙΕΚ
Ο Πρόεδρος Γ. Γραμματέας
Δημήτρης Χαριλάου Νεκτάριος Μπεχράκης”

Για το προεδρείο του ΕΔΙΕΚ θα θυμίσουμε τι γράφαμε πριν από λίγο καιρό:

Αιτήσεις στα ΙΕΚ και άλλα ανέκδοτα

Όσο για την υποτιθέμενη ομαλή λειτουργία των ΔΙΕΚ, αναρωτιόμαστε πότε κάποιος “υπεύθυνος” θα μπει στον κόπο να ρωτήσει τους αποφοίτους αυτών των δομών για το τι τους προσέφεραν στη ζωή τους και την εργασία τους. Γιατί μέχρι τώρα οι “υπεύθυνοι” αυτοϊκανοποιούνται με ανακοινώσεις και εκθέσεις που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα ενώ οι διάφοροι συνδικαλιστές τύπου ΕΔΙΕΚ προβάλλουν ξεδιάντροπα μία εικόνα τελείως πλαστή. Και τα στελέχη του ΙΝΕΔΙΒΙΜ που μας διαβάζουν μέσα από τα γραφεία τους θα έπρεπε να ντραπούν για την κατάντια αυτή που υποκρίνονται πως δεν βλέπουν. Όμως σε έναν διεφθαρμένο και κομματοκρατούμενο οργανισμό όπως το ΙΝΕΔΙΒΙΜ ποιός θα τολμήσει να αμφισβητήσει τη βόλεψη τόσων λαμογιών, από τους αυλικούς του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με τους φανταχτερούς τίτλους μέχρι τους λαμογιοδιευθυντές των ΙΕΚ και τους διαπλεκόμενους “ωρομίσθιους”;

Advertisements